Załącznik 2 - opis sond stosowanych

advertisement
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
Załącznik numer 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Wdrożenie nowego systemu wspomagającego monitorowanie i zarządzanie
flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS wraz z transmisją danych
i dostępem do aplikacji monitorującej
w MPO Łódź Sp. z o.o.”
1
1
Wykaz sond
1.1 TankSensor ITS60
2
1.2 Hydrostatyczna sonda SG-25S
3
1.3 Sonda ultradźwiękowa UMPP-1
2
Rejestrator GPS - AVIA Locator
2.1 Parametry techniczne
Parametr
Wartość
Pasmo transmisji sygnału
GSM 900
DCS 1800
PCS 1900
Transmisja danych
GPRS
Wysyłanie i odbiór komunikatów tekstowych
SMS
4
Globalny system pozycjonowania
Globalny system pozycjonowania (opcja)
GPS/DGPS
GPS/GALILEO
Dokładność lokalizacji obiektu (CEP, 50%, 24 hours static,
-130dBm)
GPS: 2,5 m CEP; SBAS: 2m CEP
< 3,5 m SEP
Interwał czasowy transmisji danych (typ) – parametr
konfigurowalny
1 ÷ 32767 s
Pojemność pamięci FLASH
2 GB
Napięcia zasilania nominalne
+12 VDC lub +24 VDC
Dopuszczalny przedział napięcia zasilania
+8 ÷ +35 VDC
Maksymalny pobór prądu przy rozładowanym akumulatorze
wewnętrznym (Uz=+12VDC)
450 mA
Maksymalny pobór prądu przy naładowanym akumulatorze
wewnętrznym (Uz=+12VDC)
120 mA
Nominalny średni pobór prądu (Uz=+12VDC)
75 mA
Czas ładowania akumulatora wewnętrznego
3÷6h
zależne od opcji akumulatora
Czas pracy urządzenia tylko na akumulatorze wewnętrznym
4 ÷ 12 h
zależne od opcji akumulatora
Liczba wejść analogowych do pomiaru napięcia lub prądu
(opcja)
2
Zakres pomiarowy wejść analogowych
a)
AN0
b)
AN1
c)
AN0, AN1 (opcja)
0 ÷ 12 VDC
0 ÷ 28 VDC
4 ÷ 20 mA
Rezystancja wejść analogowych
a)
AN0
b)
AN1
13,3 kΩ
303 kΩ
Liczba dodatkowych wejść dwustanowych
4 / 3 (opcja)
Liczba dodatkowych wejść zliczających
1 / 2 (opcja)
Liczba dodatkowych dwustanowych wyjść typu OC
3
Obciążalność wyjść typu OC:
a)
typ.
b)
max.
150 mA
200 mA
Interfejs komunikacyjny
RS485, RS485-2 lub CAN-2 (opcja)
USB Device, USB Host (opcja)
WiFi lub Bluetooth (opcja)
CAN , 1WIRE
Protokoły obsługiwane przez magistralę CAN
OBD II J1939
Stopień szczelność
IP40
Temperatura pracy
-40 ÷ +85 ˚C
Temperatura przechowywania
-40 ÷ +85 ˚C
Wymiary szerokość / wysokość / głębokość
114x78x32 mm
Waga
180g
Akumulator wewnętrzny podtrzymujący
Li-ion 3,6 V / 650 mAh
Li-ion 3,6 V / 1200 mAh (opcja)
Li-polymer 3,6 V / 2100 mAh (opcja)
5
Czułość odbiornika GPS
-160 dBm (w trybie Tracking & Navigation, Reacquisition)
Systemy SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Ilość kanałów odbiornika GPS
50
Czas pracy urządzenia przy wyłączonej stacyjce przy w
pełni naładowanym akumulatorze samochodowym o
pojemności 50Ah
do 20 dni
2.2 Funkcjonalność
Funkcja
Wsparcie lokalizacji GPS w trudnych
środowiskowych (słaby zasięg sygnału GPS)
Opis
warunkach
Tak
Licznik logowań do GPRS
Tak
Opcje ograniczenia kosztów
Konfigurowalna maksymalna liczba logowań do GPRS
Wymuszanie logowania do zdefiniowanego operatora GSM
Tryb IDLE (czuwania) – moduł lokalizacji nie wysyła
danych, możliwa komunikacja przez SMS na żądanie
Autonomiczny wewnętrzny licznik kilometrów – ilość
przebytych kilometrów na podstawie danych z GPS
Dane o przebytej drodze
Akumulator Li-ion lub Li-polymer
Tak
Wsparcie dla nieniszczącego
ładowania akumulatorów Li-ion i Li-polymer
Tak
Pomiar i wysyłanie poziomu sygnału GSM/GPS
GPS – Status odbiornika i anteny
GSM – Identyfikacja numeru stacji bazowej BTS, poziom
sygnału
Zmiana zakresu pomiarowego wejść analogowych
Tak
Aktualizacja firmware
Zdalna przez GPRS
Lokalna przez USB lub JTAG
Autonomiczny układ stabilizacji temperatury
Tak
Diagnostyka pojazdu
Poprzez magistralę CAN, wejścia cyfrowe i analogowe
monitorujące wybrane parametry i stan czujników
Monitoring napięcia zasilania oraz napięcia akumulatora
wewnętrznego
Automatyczne wykrywanie pracy pojazdu
Monitoring stanu stacyjki, napięcia w instalacji pojazdu,
prędkości, przejechanego dystansu, azymutu ruchu.
Wejścia wirtualne
Np. alarm braku autoryzacji, problemu z GSM
Komunikacja z telefonem komórkowym
Tak – przesłanie na żądanie natychmiastowej informacji o
aktualnej pozycji na zdefiniowany numer
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Zdalne sterowanie wyjściami – np. możliwość zdalnego
odcięcia zapłonu, pompy paliwa.
Funkcja wykrywania holowania – alarm: sygnał dzwonka
oraz SMS na zdefiniowany tel. komórkowy
Zabezpieczenie przed brakiem zasięgu i synchronizacji GPS
Wewnętrzny zegar RTC
Zabezpieczenie przed brakiem zasięgu GSM
Funkcja Czarnej Skrzynki - pełna archiwizacja zebranych
danych w pamięci Flash
Zabezpieczenie przed zmianą konfiguracji
Zdalnie: Hasło i użytkownik Administratora
6
Lokalnie: Odpowiednie oprogramowanie
Warunki przesyłania danych
Konfigurowalne:
- co określony czas w zależności od: jazda, postój, kraj,
roaming;
- na żądanie poprzez GPRS lub SMS;
- na zdarzenie zewnętrzne:
sygnał dzwonka RING,
wejście cyfrowe,
określony dystans,
kąt (zagęszczanie na zakrętach),
reset;
- harmonogram SMS – ustalone godziny
Sposób konfiguracji
WWW, SMS, RS485, USB, Bluetooth (opcja)
Sposób przesyłu danych archiwalnych z Czarnej Skrzynki
GPRS – automatycznie na serwer WWW
USB, Bluetooth – na żądanie, poprzez dedykowaną
Aplikację na komputer PC (opcja).
Własny identyfikator urządzenia
Cyfrowy unikalny + dowolny opis w aplikacji WWW
Pełna konfigurowalność wejść cyfrowych
Tak – aktywne w stanie „H” lub „L”
Protokół
UDP – to protokół bezpołączeniowy, ale z gwarancją
dostarczenia dzięki firmowemu unikalnemu protokołowi
komunikacji AWIA Locator - Serwer, dodatkowo pełna
kontrola przesyłanych danych.
Zakres przesyłanych danych
Konfigurowalny:
Dane podstawowe:
- Współrzędne geograficzne GPS,
- Wysokość nad poziomem morza,
- Prędkość chwilowa,
- Data i godzina pomiaru,
- Ilość śledzonych satelitów (rodzaj ustalonej pozycji)
- Stan odbiornika i anteny GPS,
- Kod kraju i operatora w którym zalogowany jest moduł
GSM
- Jakość sygnału GSM
- Identyfikator stacji bazowej GSM
- Stan wejść cyfrowych (np. stacyjka, przycisk napadowy,
otwarcie drzwi)
- Stan wejść analogowych (np. napięcie zasilania
zewnętrznego, akumulatora wewnętrznego, poziom paliwa),
- Dane z wejść impulsowych.
- Licznik logowań do GPRS,
- Przyczyna wysłania ramki.
Przykładowe dane dodatkowe:
- Numer seryjny karty SIM
- Wewnętrzny zegar RTC
- Zajętość czarnej skrzynki
- Identyfikacja kierowcy
- Dane z CAN
- Dane z urządzeń zewnętrznych
Diagnostyka on-line podczas instalacji
Tak – oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi - możliwość
rozbudowy systemu
Tak – np. Terminal LCD, czytnik kart RFID, moduły
rozszerzeń (DIN/DOUT, ANALOG), sondy cyfrowe,
przepływomierze
7
2.3 Konfiguracja sprzętowa
Sprzęt
Opis
Jednostka Centralna
32 bitowy mikrokontroler ARM
Modem GSM/GPRS
Wewnętrzny 3-zakresowy
Pasywna – zewnętrzna lub wewnętrzna (opcja)
Antena GSM
Wewnętrzny dużej czułości
50-kanałowy
Odbiornik GPS
Antena GPS
Aktywna - zewnętrzna
Akumulator
Wewnętrzny bezobsługowy
Li-ion lub Li-polymer (opcja)
Interfejsy wejść/wyjść oraz komunikacyjne
Wewnętrzne wyprowadzone na złącze
Bezprzewodowe
8
Download