ewolucja-nauk-o-zarzadzaniu-oparcowanie

advertisement
4
EWOLUCJA NAUK O ZARZĄDZANIU wykład 4.11.2011
Początek - rewolucja przemysłowa
- Robert Owen - walijski działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Ozucał własność
prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź
spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy.
Postulaty Owena (dot. klasycznej szkoły zarządzania):
Robotnicy mają prawo do poszanowania i godności
Robotnicy mają prawo do lepszych warunków pracy
Należy podwyższyć minimalny wiek dla pracujących dzieci
Wprowadzenie posiłków podczas pracy
Skrócenie czasu pracy
Poddanie pracowników ocenie przez pracodawcę
- Charles Babbage - angielski matematyk, astronom i mechanik, autor tablic logarytmicznych,
konstruktor mechanicznych maszyn liczących.
Postulował:
Wprowadzenie podziału pracy
Wprowadzenie metod matematycznych w zarządzaniu
Udział pracowników w zyskach
SZKOŁA KLASYCZNA
NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY - podejście do zarządzania zajmujące się poprawą
osiągniętych wyników przez poszczególnych robotników
KLASYCZNA TEORIA OGRANIZACJI
- Frederik Taylor - amerykański inżynier. Wprowadził metodę naukową do zarządzania oraz określił
rolę czynnika kierowniczego i wykonawczego w zarządzaniu. Uważa się go za twórcę nauk
zarządzania
ZASADY NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA:
Opracowanie prawdziwej nauki zarządzania w taki sposób, aby zawsze było można ustalić najlepszą
metodę wykonania każdego zadania
Naukowy dobór pracowników - przydzielenie osobie takiej pracy, aby mogła wykonać ją w sposób
najbardziej efektywny
Naukowe wyszkolenie i doskonalenie pracowników, aby wiedzieli jak najbardziej efektywnie
wykonywać swoją pracę
Bezpośrednia, przyjazna współpraca między kierownictwem i pracownikami
- Henry Gantt - amerykański inżynier mechanik i naukowiec, jeden z prekursorów nauki o
organizacji i zarządzania projektami.
Diagram Gantta (system graficznego organizowania pracy) to graf stosowany głównie w
zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz
rozplanowanie ich w czasie.
- Frank i Lillian Gilbreth - badali psychologiczny aspekt pracy; - pracowali nad zmęczeniem i
badaniem ruchów, maksymalizacja wydajności, minimalizacja zmęczenia, - opracowali
trójpozycyjny plan awansów - każdy pracownik to jednocześnie realizator (wykonawca swojej
pracy), nauczyciel (szkoli następcę), uczeń (przygotowuje się do awansu), pracowali także nad
sposobami poprawy bytu pracowników.
(…)
… pracy. Skutkiem tego były częste strajki i wystąpienia robotnicze
KLASYCZNA TEORIA ORGANIZACJI - podejście do zarządzania, koncentrujące się na
zarządzaniu całą organizacją
- Henri Fayol - francuski inżynier. Był twórcą podstawowej nauki administracji, stworzył "kładkę
Fayola" oraz sformułował 14 zasad zarządzania.
FUNKCJE ADMINISTRACYJNE wg Fayola:
Przewidywanie - badanie przyszłości i ustalanie…
… pracowników.
- Karol Adamiecki - polski teoretyk zarządzania. Obok Fryderyka Taylora i Henry'ego Fayola jeden
z twórców nauki o organizacji i kierowaniu. Karol Adamiecki sformułował prawa: harmonii doboru,
harmonii działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji, które obok praw podziału pracy
i koncentracji stały się teoretycznymi podstawami nauki organizacji i kierownictwa.
ZALETY:
Podniesienie…
Podstawy zarządzania - wykład 1
Kontrolowanie - typy i działalność efektów.
Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele
Historia i rozwój nauki o zarzadzaniu
Historia i rozwój nauki o zarządzaniu
Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele-opracowanie
Reklama



Administracja publiczna
Działalność gospodarcza






















Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download