Zarządzanie czasem

advertisement
Uwaga studenci II roku II stopnia kierunku Sport
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ustalam termin kolokwium zaliczeniowego
z przedmiotu Zarządzanie czasem (przedmiot uzupełniający realizowany w ramach studiów
podyplomowych Menedżer sportu) na 26 kwietnia (piątek), godz. 11:00, sala 252/ P2.
Tezy (nie pytania) do kolokwium:
1. Interpretacja pojęć: czas, gospodarowanie czasem, zarządzanie czasem w różnych
ujęciach kulturowych.
2. Perspektywy postrzegania czasu.
3. Zarządzanie czasem w aspekcie działań efektywnych i tzw. strategii sukcesu.
4. Uwarunkowania efektywnego gospodarowania czasem (co sprzyja, co przeszkadza).
5. Czynniki (elementy) zarządzania czasem.
6. Podejście procesowe i sytuacyjne w zarządzaniu czasem.
7. Cykl działania zorganizowanego jako przesłanka działań racjonalnych.
8. Myślenie systemowe i celowe zorientowanie w racjonalnym zarządzaniu czasem.
9. Zasada 80/ 20 Pareto i jej implikacje w myśleniu i działaniu.
10. Zasady postępowania (w procesie decyzyjnym) wynikające ze stosowania zasady
Pareto.
Bibliografia:
1. Bliss E. C. – Jak gospodarować swoim czasem. Podsiedlik - Raniowski
2. Cameron Kim S., Quin R. – Kultura organizacyjna, diagnoza i zmiana. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003.
3. Koch R. – Zasada 80/20. Wyd. Medium, 2012.
4. Łasiński G. – Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce. PWE
Warszawa, 2007.
5. Łasiński G. – Sprawność zarządzania organizacją sportową. AWF Wrocław, Wyd. I,
2003
6. Oyster C. K. – Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
7. Perechuda K (red.) – Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
8. Proctor T. – Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańskie Towarzystwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002.
9. Robbins S.P. – Zachowania w organizacji. PWE Warszawa, 2004.
10. Seiwert L.J. – Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Planowanie kariery.
Organizacja czasu. Placet. Warszawa 1998
11. Sloane P. – Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gdańsk, 2005.
12. Tapscot D. – Gospodarka cyfrowa. Business Press, Warszawa, 1998.
13. Tracy B. – Zarządzanie czasem, Muza S.A., Warszawa, 2008.
14. Zimbardo P., Boyd J. – Paradoks czasu, PWN, Warszawa, 2009.
Prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards