PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA

advertisement
Tematy ćwiczeń z przedmiotu PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Kierunek PIELĘGNIARSTWO
I ROK SEMESTR I i II
obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013
L.P.
1.
2.
TEMATY ĆWICZEŃ
Bandażowanie głowy, kończyny górnej i dolnej za pomocą opaski
i chusty
trójkątnej. Bandażowanie klatki piersiowej, barków i brzucha bioder, pośladków za
pomocą opaski i chusty trójkątnej.
Ocena tętna, ciśnienia tętniczego krwi i oddechu, pulsoksymetria . Kapnometria.
4.
Badanie ostrości wzroku i słuchu, widzenia barwnego. Pomiar temperatury ciała.
Karta gorączkowa-ocena i zapis temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi,
stolca, wzrostu i masy ciała (BMI). Prowadzenie dokumentacji (kontrolki
pomiarów). Skala oceny świadomości Glasgow.
Słanie łóżka pustego i z chorym przez jedną i dwie pielęgniarki.
5.
Przygotowanie łóżka dla chorego, zmiana bielizny pościelowej i osobistej.
6.
7.
Toaleta całego ciała chorego leżącego. Toaleta jamy ustnej. Kąpiel chorego w
wannie i pod prysznicem
Zabiegi zapewniające utrzymanie czystości głowy. Likwidacja wszawicy.
8.
Zabiegi przeciwzapalne. Technika stawiania baniek.
9.
10.
Technika wykonywania zabiegów rektalnych u dorosłych (lewatywa, wlewka
przeczyszczająca, kroplowy wlew doodbytniczy). Podawanie leków doodbytniczo –
wlewka lecznicza.
Praktyczne kolokwium zaliczeniowe z zakresu ćwiczeń 1-9
11.
Zgłębnikowanie żołądka w celu diagnostycznym i leczniczym. Płukanie żołądka
12.
Technika karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metoda porcji przy użyciu
strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem Flocare.
Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostycznym.
3.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pobieranie kału, moczu, wymazów z nosa, gardła i lub plwociny do badania.
Dokumentowanie diurezy ( DZM, Bilans Płynów, prowadzenie kontrolek).
Podawanie leków do oka, ucha, nosa; drogą układu pokarmowego, moczowopłciową. Wprowadzenie leków droga układu oddechowego (tlenoterapia, inhalacje).
Płukanie oka i ucha.
Zasady obliczania dawek leków podawanych różnymi drogami.
Umiejętności przygotowujące do wstrzyknięć. Przechowywanie leków zgodnie z
obowiązującymi standardami. Zasady podawania leków drogą dotkankową.
Postacie leków, niezgodności w mieszaninach roztworów do wstrzyknięć,
interakcje lekowe, reakcje uczuleniowe na dodane leki (wstrząs anafilaktyczny).
Rozpuszczanie i dawkowanie leków podawanych dotkankowo.
Wstrzyknięcia podskórne cz 1. Technika podawania preparatów heparyny
drobnocząsteczkowej
Wstrzyknięcia podskórne . Technika podawania insuliny przy użyciu strzykawki i
penu. Zasady przechowywania preparatów insuliny. Powikłania insulinoterapii.
Pomiar i ocena poziomu glukozy. Prowadzenie kontrolki pomiarów glikemii.
Sposoby określania poziomu cholesterolu we krwi, interpretacja wyników.
Wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych w okolicę mięśnia pośladkowego
większego i w okolicę mięśnia naramiennego
21.
22.
23.
Wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych w okolicę mięśnia czworogłowego uda
i w okolicę mięśnia pośladkowego mniejszego.
Wstrzyknięcia śródskórne, próby tuberkulinowe. Przygotowanie leku do podania
drogą wstrzyknięcia śródskórnego.
Praktyczne kolokwium zaliczeniowe z zakresu ćwiczeń 18-22
25
Technika pobierania krwi go badań laboratoryjnych metodą tradycyjną. I
aspiracyjno-prózniową
Podawanie leków dożylnie przy użyciu igły iniekcyjnej i igły typu „motylek”
26
Kaniulacja żył przy użyciu igły typu „Vigo”, podawanie leków dożylnie.
27.
29.
Wykonanie kroplowego wlewu dożylnego. Podawanie leków we wlewie
kroplowym,
Jednoczasowa podaż dwóch lub więcej płynów infuzyjnych. Zasady obsługi pompy
infuzyjnej
Czynności łączone z zakresu ćwiczeń 24-29
30.
Praktyczne kolokwium zaliczeniowe z zakresu ćwiczeń 24-29
24.
28.
TEMATY ZBLOKOWANYCH ĆWICZEŃ KLINICZNYCH
I SEMESTR
L.P.
S.1.
S.2.
S.3.
S.4.
S.5.
TEMATY ĆWICZEŃ
Analiza dokumentacji medycznej pacjenta, ocena oddechu, tętna, RR, temperatury,
funkcjonowania układu pokarmowego. Prowadzenie kontrolek pomiarów
parametrów kardynalnych, analiza zapisu danych na Karcie Gorączkowej Pacjenta.
Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym. Karmienie ciężko chorych
Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów unieruchomionych
cz 1.
Gimnastyka oddechowa.
Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów unieruchomionych cz 2.
Wykonywanie ćwiczeń biernych i czynnych.
Zmiana pozycji u pacjentów unieruchomionych. Profilaktyka p/odleżynowa.
Przenoszenie chorego bez użycia i z użyciem sprzętu.
SYSTEM PUNKTOWY OCENY STUDENTA
Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa
I ROK I i II SEMESTR
ĆWICZENIA punktowane są 0-3 pkt.
Kolokwium praktyczne punktowane jest
od 0-10 pkt.
Kolokwium uznaje się za zaliczone
jeśli student uzyska minimum 6
pkt.
Do zaliczenia semestralnego przedmiotu i dopuszczenia do semestralnego kolokwium
teoretycznego studenci zobowiązani są uzyskać:
a. minimalnie 60% punktów z ćwiczeń w pracowni umiejętności pielęgniarskich
b. minimalnie 60% punktów z kolokwium praktycznego ( minimum 6 pkt. z
każdego kolokwium)
Download