Przedmioty specjalizacyjne na zarządzaniu produkcją

advertisement
Kierunek: Zarządzanie, tryb niestacjonarny
Specjalność: Menadżer produkcji
I rok
II rok










III rok
Przedmioty kształcenia ogólnego
Język obcy
BHP
Technologia informacyjna
Metody efektywnej nauki
Podstawy komunikacji społecznej
Podstawy ekonomii
Socjologia
Metody ilościowe w zarządzaniu
Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
Proseminarium

Przedmioty kierunkowe
Instrumentarium zarządzania
Rachunkowość i dokumentacja finansowa
Analiza ekonomiczno-finansowa
Instrumentarium marketingu
Badania rynkowe
Zarządzanie małą firmą
Pracobiorca i pracodawca na rynku pracy
Zachowania organizacyjne
Gra biznesowa 1
Przedmioty specjalnościowe
Procesy wytwórcze w przedsiębiorstwie
Zarządzanie jakością w produkcji
Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
Koszty w zarządzaniu produkcją
Zarządzanie logistyczne w produkcji
Zarządzanie produktem
Innowacje i patenty w produkcji
Narzędzia Lean Manufacturing
Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji
Gra menedżerska
Seminarium
Wykład do wyboru























Download