Prezentacja

advertisement
Problemy w opracowaniu
narzędzi
stomatologicznych
Prowadzący:
dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska
[email protected]
Warszawa, 07 maja 2015
1
Dlaczego zrodziła się
idea organizowania
kursów……
Gabinet stomatologiczny
Warszawa, 07 maja 2015
2
Warszawa, 07 maja 2015
3
Gabinet stomatologiczny:

Jama ustna pacjenta, jego drogi oddechowe są
potencjalnymi źródłami zakażenia poprzez
wszechobecność drobnoustrojów, zarówno
saprofitycznych, jak i patogennych.
Warszawa, 07 maja 2015
4
Gabinet stomatologiczny:
Warszawa, 07 maja 2015
5
Metody dekontaminacji w
gabinetach
stomatologicznych
Warszawa, 07 maja 2015
6
Ochrona osobista!!!
Warszawa, 07 maja 2015
7
Metody dekontaminacji

Dezynfekcja sprzętu
bezpośrednio po
użyciu.
Warszawa, 07 maja 2015
8
Metody dekontaminacji

Dezynfekcja sprzętu
bezpośrednio po
użyciu.
Warszawa, 07 maja 2015
9
Metody dekontaminacji

Wszystkie elementy ostre
jak ostrza, igły, nici
należy ostrożnie wyrzucić
do specjalnie
oznaczonego pojemnika
z odpadami medycznymi
do utylizacji.
Warszawa, 07 maja 2015
10
Metody dekontaminacji

Mycie i osuszanie
narzędzi.
Warszawa, 07 maja 2015
11
Metody dekontaminacji
Konserwacja sprzętu.
Warszawa, 07 maja 2015
12
Metody dekontaminacji


Przygotowanie do
sterylizacji.
Sortowanie i
pakietowanie.
Warszawa, 07 maja 2015
13
Metody dekontaminacji

Właściwa sterylizacja.
Warszawa, 07 maja 2015
14
Metody dekontaminacji

Odpowiednie
przechowywanie
narzędzi sterylnych.
Warszawa, 07 maja 2015
15
Warszawa, 07 maja 2015
16
Narzędzia stosowane
w stomatologii
Warszawa, 07 maja 2015
17
Narzędzia stosowane
w stomatologii
Narzędzia jednorazowego i wielokrotnego
użytku.
 Narzędzia zaliczające się do średniej i
wysokiej kategorii ryzyka.
 Narzędzia ręczne i obrotowe.
 Narzędzia posiadające liczne zagłębienia i
porowatości.

Warszawa, 07 maja 2015
18
Przegląd instrumentarium
Zgłębnik
Lusterko
Warszawa, 07 maja 2015
19
Przegląd instrumentarium
Nakładacz
Penseta
Warszawa, 07 maja 2015
20
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
21
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
22
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
23
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
24
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
25
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
26
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
27
Przegląd instrumentarium
Nożyczki
Peany
Warszawa, 07 maja 2015
28
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
29
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
30
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
31
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
32
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
33
Przegląd instrumentarium
Warszawa, 07 maja 2015
34
Zagrożenia związane z
opracowywaniem narzędzi
stomatologicznych
Warszawa, 07 maja 2015
35
Ekspozycja zawodowa pracowników.
 Zagrożenia chemiczne substancjami
aktywnymi środków dezynfekcyjnych.
 Zniszczenie narzędzi i sprzętu
stomatologicznego.
 Zgubienie narzędzi.

Warszawa, 07 maja 2015
36
Najczęstsze błędy popełniane
podczas opracowywania
narzędzi stomatologicznych
Warszawa, 07 maja 2015
37
Najczęstsze błędy
Odwlekanie procesów dekontaminacji.
 Niewłaściwy dobór środków
dezynfekcyjno-myjących.
 Niewłaściwe pakowanie narzędzi.
 Niewłaściwa konserwacja narzędzi.
 Nieprzestrzeganie procedur postępowania
z narzędziami sterylnymi.

Warszawa, 07 maja 2015
38
Podsumowanie

Połączenie procesów mycia, dezynfekcji,
sterylizacji i pielęgnacji narzędzi w jednolitą
całość może zagwarantować bezpieczne użycie
podczas następnego zabiegu oraz długotrwałą
żywotność narzędzi stomatologicznych.
Warszawa, 07 maja 2015
39
Dziękuję
za uwagę!
Warszawa, 07 maja 2015
40
Download