5-rok-Zarzadzanie-2015

advertisement
Zarządzanie i ekonomika - plan zajęć V r. Wydziału Stomatologii
w semestrze letnim 2015/16
Data
Gr. C
Poniedziałki
08.00 – 09.30
Data
Gr. B
Wtorki
11.15 – 14.15
22.02
29.02
1
2
23.02
01.03
2
1
Data
02.03
Od 08.03
zajęcia
dublowane
11.15 – 12.45
12.45-14.15
07.03
3
08.03
14.03
10
15.03
21.03
6
22.03
04.04
4
05.04
11.04
11
12.04
18.04
5
19.04
25.04
9
26.04
09.08
16.05
23.05
30.05
06.06
13.06
8
7
14
13
12
15
10
3
4
6
Przesunięto
na 26.04
9
8
14
11
13
12
5 z 22.03
7 z 22.03
15
Gr. D
Środy
12.30 – 15.30
2
Data
Gr. D
Czwartek
08.30 – 10.00
Gr. A
Czwartek
12.15 – 13.45
25.02
03.03
1
3
1
3
Od 09.03
podwójne
zajęcia
przeniesione
na środy
Od 09.03
zajęcia
dublowane
12.30 – 14.00
14.00-15.30
09.03
16.03
30.03
06.04
13.04
20.04
10
9
4
11
5
6
8
7
12
13
14
15
10.03
17.03
31.03
07.04
14.04
21.04
28.04
Dr n. med. Danuta Lietz - Kijak
Mgr Marta Grzegocka
Lek. dent. Elżbieta Kubala
Dr n. zdr. Danuta Kaczmarska
Lek. dent. Paulina Strzelecka
Dr n. med. Piotr Skomro
Od 10.03
zajęcia
dublowane
12.15 – 13.45
13.45 – 15.15
9
10
4
6
5
11
2
8
7
14
12
13
15
V ROK – Ekonomika i zarządzanie, 30 h
Seminarium:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu medycyny społecznej, zdrowia publicznego, zarządzania, ekonomiki i
organizacji ochrony zdrowia. Godność osobista. Zasady prowadzenia marketingu usług
stomatologicznych. Marketing wewnętrzny, zewnętrzny i interakcyjny. Public Relations. Style
komunikacji.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki w ochronie zdrowia. Popyt i podaż na usługi zdrowia. Kultura
organizacji. Rola w grupie. Funkcje zarządzania. Rodzaje analiz ekonomicznych - SWOT, PEST.
BENCHMARKING.
3. Organizacja systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach świata. Sytuacja zdrowotna
społeczeństwa polskiego a system opieki zdrowotnej.
4. Podstawy organizacji narodowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Podstawowa opieka
medyczna i stomatologiczna. Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ i sposoby mediacji w celu zawierania
umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z publicznymi i niepublicznymi podmiotami, świadczącymi
usługi medyczne oraz lekarzami prywatnie praktykującymi.
5. Koszyk usług podstawowych, kontraktowanych w stomatologii w aspekcie podstaw ekonomicznych
funkcjonowania gabinetu stomatologicznego i potrzeb pacjenta.
6. Przemysł farmaceutyczny. Rynek leków. Racjonalne przepisywanie leków. Farmakoekonomika. System
zaopatrzenia w leki z uwzględnieniem stomatologii, recepty.
7. Pełne prawo wykonywania zawodu. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nadzór
i opieka Okręgowych Izb lekarskich. Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej. Kształcenie ustawiczne.
Kursy i szkolenia podyplomowe.
8. Prawo medyczne i aktualnie obowiązujące przepisy, dotyczące działalności leczniczej
w stomatologii. Praktyczne, prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia gabinetu stomatologicznego.
Odpowiedzialność cywilna i karna lekarza stomatologa. Ochrona danych osobowych pacjenta.
Ekonomiczne, społeczne i prawne skutki błędów stomatologicznych.
9. Profesjonalna obsługa pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Planowanie leczenia pacjenta.
Organizacja pracy wielostanowiskowej praktyki stomatologicznej. Trudny pacjent. Stany nagłe w
gabinecie stomatologicznym.
10. Staże podyplomowe, warunki i dokumenty. Możliwości odbywania stażu. Zasady pracy
na stażu podyplomowym. Opiekun stażu. Prawo wykonywania zawodu: ograniczone i pełne. Egzamin
LDEK. Specjalizacje – rodzaje w stomatologii. Rodzaje odbywania szkolenia specjalizacyjnego –
wymagane dokumenty. Opiekun specjalizacji. Staże specjalizacyjne. Państwowy Egzamin
Specjalizacyjny. Studia doktoranckie – zasady przyjęcia, praca naukowa, tajemnica naukowa.
11. Stan zdrowia ludności w Polsce i na świecie na podstawie NPZ i monitoringu tego planu
z uwzględnieniem potrzeb stomatologicznych. Programy profilaktyki zdrowotnej.
12. Lekarz jako pracownik i pracodawca. Dobór pracowników w podmiotach, świadczących usługi
stomatologiczne. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Świadectwo pracy.
13. Wymogi dla nowo organizowanych gabinetów stomatologicznych. Bezpieczeństwo pracy. Sanepid.
Formy organizacyjne podmiotów świadczących usługi lecznicze. Organizacja samorządu lekarskiego.
14. Ubezpieczenia i system emerytalny.
15. Reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Interakcja organizacji ochrony zdrowia z
otoczeniem. Nowelizacja przepisów dot. systemu opieki zdrowotnej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards