rejestry paszowe GOSP.-wzory do wydruku - E

advertisement
1) Ewidencja leczenia zwierząt – od lekarza weterynarii- przechowywana 5 lat
2) Ewidencja stosowania środków ochrony roślin i wywozu obornika – przykładowy wzór:
Data
zastosowania
preparatu
ochrony roślin
Miejsce/ Data
uprawy
zastosowania ŚOR
Rodzaj środka
(nazwa)
Zastosowana
dawka (karencja)
Wywóz obornika/
Nawożenie
3) Ewidencja dotycząca przyjmowania ( zakupu ) pasz do gospodarstwa- przykładowy wzór:
Data
Producent/Dostawca Nazwa pasz/
wytworzenia/zbioru/
materiału
zakupu paszy
paszowego
Zebrana/Wytworzona Przeznaczenie
/ Zakupiona ilość
( rodzaj zwierząt )
4) Ewidencja dotycząca wydawania ( sprzedaży ) pasz z gospodarstwa- przykładowy wzór:
Data wydania
paszy
Odbiorca
Nazwa paszy/
materiału
paszowego
Wydana ilość
uwagi
5) Dokumentacja dotycząca każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób , które mogą wywrzeć
wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych – przykładowy wzór:
Data
Stwierdzone szkodniki
/ choroba
Podjęte działania
uwagi
6) Ewidencja stosowania środków biobójczych w gospodarstwie- przykładowy wzór:
Data
zastosowania
preparatu
biobójczego
Miejsce
zastosowania
środka
biobójczego ( np.
obora,
pomieszczenie do
schładzania
mleka, magazyn
paszowy, silos
paszowy )
Rodzaj środka (
nazwa )
Zastosowana
dawka
Działanie środka (
np. na muchy, na
wołki zbożowe )
Download