Biografia

advertisement
Prof. Tony Buzan jest autorem ponad 140 książek mówiących o Mapach Myśli, książek
przetłumaczonych na 40 języków. Tony Buzan zajmuje się Mapami Myśli, technikami
zapamiętywania, szybkim czytaniem, kreatywnością i innowacjami, myśleniem, przywództwem a
przede wszystkim funkcjonowaniem mózgu.
Światowej sławy orator, został zaliczony przez
miesięcznik Forbes do pierwszej piątki cenionych, światowych mówców. Prowadził wykłady w 79
krajach na temat Map Myśli i umiejętności posługiwania się umysłem, współpracował ze
szkołami, uniwersytetami oraz międzynarodowymi korporacjami. Przez dziesięciolecia uczył
mistrzów olimpijskich, głównie wioślarzy, bokserów oraz pływaków.
W 2008 r. został wybrany przez króla Hassana II, władcę Jordanii, do poprowadzenia ceremonii
wręczenia Nagród Nobla. Otrzymał wyróżnienie w teście Torrenca za wybitne rezultaty w
twórczym myśleniu. Jest twórcą Map Myśli, systemu kreatywności oraz robienia notatek, który
zrewolucjonizował instytucje oświatowe, zarządy korporacji międzynarodowych oraz biura
rządowe w różnych częściach świata. Jego 40 lat badań nad zagadką ludzkiego mózgu pomogło
wielu ludziom rozwinąć i przybliżyć techniki kreatywnego myślenia umożliwiając korzystanie z
pełnego potencjału mózgu, „budząc” go i uwalniając kreatywność intelektu. Organizacja Think
Buzan oferuje licencjonowane programy szkoleniowe w celu budowania sieci wysoko
wykwalifikowanych ekspertów pracujących z Mapami Myśli, zapamiętywaniem oraz technikami
szybkiego czytania. Szkolenia prowadzone są przez samego Tony Buzana, który przekazuje
umiejętności praktyczne i wiedzę min. osobom z międzynarodowych spółek FTSE, wiodącym
uniwersytetom na całym świecie oraz jednostkom rządowym. W grudniu 2006r. wprowadził na
rynek
oprogramowanie do Map Myśli, które zostało entuzjastycznie przyjęte jako narzędzie
biznesowe i zastosowane min. przez firmy takie jak Disney, Microsoft, NASA czy organizację
Narodów Zjednoczonych. Tony Buzan był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla, otrzymał
wiele nagród od rządów, instytucji edukacyjnych i korporacji. Jest twórcą projektu Global Mental
Literacy, który poprzez Butterfly Universe Project edukuje dzieci z całego świata, dzieci różnych
ras, religii czy umiejętności psychofizycznych.
Profesorze, czym są Mapy Myśli i na czym polega ich technika?
Mapa Myśli to technika graficzna o wielkiej mocy, technika która dostarcza uniwersalnego klucza
do otwarcia potencjału naszego mózgu, wykorzystując pełen zakres umiejętności korowych
mózgu takich jak: słowo, obraz, liczba, logika, rytm, kolor czy wyobraźnia przestrzenna.
Oryginalna koncepcja powstała kiedy rozpaczliwie starałem się pomóc samemu sobie podczas
studiowania na uniwersytecie. Eksperymentowałem z technikami pamięciowymi chciałem
stworzyć coś bardziej interesującego niż to, z czym się spotykałem do tej pory, a były to sposoby
oparte na słowach, linearne, monochromatyczne (czyli nudne) drętwe notatki.
Jak działa aplikacja iMindMap?
Aplikacja stworzona przeze mnie oraz zespół Chrisa Griffithsa umożliwiła Mapom Myśli wznieść
się na nowy poziom, było to pierwsze oprogramowanie łączące organiczną naturę Map Mysli z
nowymi technologiami. iMindMap został zaprojektowany aby działać harmonijnie ze sposobem w
jaki przetwarza informacje nasz mózg. Użytkownicy mogą tworzyć piękne Mapy Myśli w oparciu o
naturę i jej organiczne struktury.
Jak Mapy Myśli pomagają w myśleniu i zarządzaniu strategicznym?
Jeśli chodzi o wprowadzenie procesu myślenia strategicznego ważne jest aby mieć tzw. pełny
obraz (Gestalt lub „obraz całościowy”) Mapy Myśli konsolidują duże ilości danych w przyswajalne
czyli możliwe do opanowania partie, tak aby mieć tzw. widok z lotu ptaka na cały plan. Mapa
Myśli pokaże ci pomysły, które z umożliwią ci dokonanie właściwej oceny co z kolei pozwoli ci
podjąć trafną decyzję i osiągnąć zamierzony cel.
Natomiast w zarządzaniu, Mapy Myśli
są pomocne przy sprytniejszym uporządkowaniu
codziennych zadań, ustalaniu priorytetów czy terminów, podczas planowania zadań zespołowych
czy planowania zadań długoterminowych. Mapy Myśli są skutecznym narzędziem planowania i
zarządzania projektami, są jak przewodnik, który prowadzi przez kolejne etapy procesu
myślowego, od początkowej „burzy mózgu” poprzez magazynowanie i ocenianie informacji aż do
wcielenia pomysłów w praktykę. Całościowy obraz dostarczony przez Mapę Myśli pomaga także
dostrzec luki w myśleniu. Z Mapą Myśli można dostrzec każdy szczegół.
Czy z Pana doświadczenia wynika,
iż skuteczni przywódcy powinni rozwijać techniki
zapamiętywania i udoskonalać wydajność
swojego mózgu, czy wystarczą im dobre
notesy, smartfony i pracownicy, którzy będą przypominali o ważnych sprawach?
Jeśli przyjrzymy się takim przywódcom jak Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Książę Wellington
czy Sun Tzsu, okaże się,
że przywództwo opiera się na licznych atrybutach. To nie tylko
skuteczność, komunikacja czy dobre gospodarowanie czasem, musi wystąpić element inspiracji.
Przywództwo wymaga kreatywności, odporności psychicznej, a przy rozwijaniu relacji osobistych
z twoimi naśladowcami także dobrze funkcjonującej pamięci. Dlatego Juliusz Cezar pamiętał
imiona wszystkich centurionów w swoich legionach. Można sobie łatwo wyobrazić, jak ten fakt
wzmacniał morale centurionów kiedy byli chwaleni, a do tego celu używane były ich własne
imiona, miało to niewątpliwy efekt na sposób ich walki. Mechaniczne podejście i utylitaryzm
będzie miał efekt czysto mechaniczny, który zaneguje dynamiczne relacje istniejące w wyższych
strukturach dowodzenia.
Jakiej rady udzieliłby Pan ludziom doświadczającym tzw. „blokady umysłowej”
występującej w sytuacjach takich jak nagła potrzeba rozwiązania problemu, odpowiedź na
propozycję biznesową czy rozwiązanie sytuacji kryzysowej?
Normalnie funkcjonujący mózg nie doświadcza takich blokad. Mózg blokuje się tylko poprzez
traumatyczne
doświadczenia
psychiczne, społeczne
czy edukacyjne. Jeśli
mózg
jest
nieprawidłowo ćwiczony, posługuje się narzędziami myślenia, które są sprzeczne, nienaturalne i
niesprzyjające myśleniu. Mapa Myśli przezwycięża i eliminuje występowanie takiej blokady. Moją
radą na przezwyciężenie wspomnianej blokady umysłowej jest szybkie stworzenie dwóch Map
Myśli – potrzebujesz szybkiego rozwiązania, tworzysz dwie szybkie mapy. Do pierwszej mapy
użyj słów kluczy, które dadzą ci zarys całej sytuacji, wszystkiego co chcesz osiągnąć i
wszystkiego co masz do swojej dyspozycji. To zajmie ci tylko kilka minut a w rezultacie będziesz
miał cały schemat na papierze. Druga Mapa Myśli będzie ci potrzebna do burzy mózgu, szukaniu
rozwiązania podczas gdy pierwsza mapa służyć będzie jako odniesienie do sytuacji.
Jaka jest według Pana przyszłość Map Myśli i sposobów wykorzystywania ludzkiego
mózgu?
Ludzki mózg przeszedł miliony lat ewolucji, jest najbardziej skomplikowaną strukturą znaną nam
we wszechświecie. Wzory myśli tak naprawdę są nieskończone. I pomimo faktu, iż rodzimy się z
nieskończonymi możliwościami naszego mózgu, jest on w swoistych kajdanach, ciągle
ograniczany np. przez system edukacyjny czy mechanizmy uczenia się występujące w epoce
przemysłu. Mapa Myśli jest takim rewolucyjnym wyzwolicielem, który pozwala mózgowi
na
rozwój, rozkwit i uwalania jego wielowymiarowy, wielobarwny i niezwykły charakter.
Podsumowując, Mapa Myśli sprawi, że twoje myślenie będzie bardziej jasne, bardziej
szczególne,
bardziej
określone,
lepiej
stymulujące
twoje
neurony,
bardziej
złożone,
zabawniejsze, przyjemniejsze, w większej harmonii z charakterem naszego mózgu, dowie się jak
się uczyć, zwielokrotni swoją inteligencję, będzie bardziej pokojowo nastawione, bardziej
innowacyjne a przede wszystkim UWOLNIONE.
Download