Erasmus + Geodeta - Technikum nr 6 w Głogowie

advertisement
Tytuł projektu: Dzisiaj
doświadczenie – jutro
zatrudnienie
– zagraniczne praktyki
zawodowe dla uczniów
szkół Powiatu
Głogowskiego
TECHNIKUM NR 6
w GŁOGOWIE
Praktyki zawodowe
w Niemczech
12.03.2017 – 8.04.2017
Technik geodeta
Technikum nr 6
w Głogowie
1.Pobranie materiałów oraz
zgłoszenie pracy do Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej niezbędnej
do wykonania zlecenia.
2. Analiza materiałów,
pobranych z ODGiK.
3. Opracowanie danych przygotowanie materiałów
niezbędnych przy pomiarze
terenowym, takich jak kopia
mapy zasadniczej, zgranie
danych do instrumentu.
4. Pomiary terenowe,
wykonywane bezpośrednio
w terenie.
W zależności od rodzaju
pracy wykonujemy:
- pomiar pośredni
- wykrywanie sieci
uzbrojenia terenu
zestawami
lokalizacyjnymi
- pomiar bezpośredni
pomiar szczegółów terenowych
instrumentem geodezyjnym,
pomiar sieci infrastruktury
technicznej w wykopie.
5. Prace kameralne - prace
polegające na zgraniu danych
pomiaru terenowego
z instrumentu w celu
opracowania ich w odpowiednim
oprogramowaniu geodezyjnym.
6. Opracowanie
danych
I AKTUALIZACJA
MAPY ZASADNICZEJ
7. Po wykonaniu
wszystkich powyższych
czynności nasze zlecenie
jest już prawie
wykonane.
Ostatnim etapem pracy
jest wydruk gotowej
mapy, zgodnej ze stanem
rzeczywistym terenu,
oraz złożenie wniosku
o przyjęcie pracy do
ODGiK.
Dziękujemy
za uwagę!
Download