Wykorzystanie GIS i baz danych przy tworzeniu projektów

advertisement
Wykorzystanie GIS i baz danych
przy tworzeniu projektów
ochronnych w Biebrzańskim Parku
Narodowym
Wodniczka
Acrocephalus paludicola
Ponad 2 700 śpiewających samców
w 2003 roku, co stanowi:
ok. 80 % populacji krajowej
 ok. 70% populacji w granicach UE
ok. 16,5 % populacji światowej
Optymalnym siedliskiem wodniczki w Kotlinie Biebrzańskiej są
otwarte tereny bagienne porośnięte kępiastymi turzycami.
Obszar projektu: Bagno Ławki
Główne miejsce występowania
wodniczki w Polsce:
1515 śpiewających samców w
2003 roku
- 44% populacji krajowej
- 9% populacji światowej
Mapa topograficzna
Mapa roślinności rzeczywistej
Mapa roślinności - zarastanie
Prace terenowe
Prace terenowe
Prace terenowe
Prace terenowe
Prace kameralne
Powierzchnie wyznaczone do zabiegów
Struktura własnościowa na obszarze projektu
Struktura własnościowa na obszarze projektu
424 działek prywatnych
o łącznej powierzchni 812 ha
Projekt końcowy
812 ha - wykup
1229 ha - zabiegi
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards