Rejestr umów obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2017r.

advertisement
Rejestr umów obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2017r. - Basen Północny, ul. Wyb. Władysława IV, 72-600 Świnoujście
Nr umowy
Przedmiot
zamówienia
Data realizacji
zamówienia
Cena /wynagrodzenie
1
UMOWA NR
5/BP/2017
z dnia
03.04.2017 r.,
Wykonanie bramek z kontrolą dostępu, zamocowanie we
wskazanych miejscach przed trapami zejściowymi na
nabrzeżach
portu jachtowego Basen Północny w
Świnoujściu.
do dnia
12.06.2017 r.
netto: 44.250 zł
vat: 10.177,50 zł
brutto: 54.427,50 zł
eMKa Marine,
Bulwar Beniowskiego 5,
70-642 Szczecin
2
UMOWA NR
9/BP/2017
z dnia
04.05.2017 r.,
Wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu technicznego i do dnia
przydatności do użytkowania elementów infrastruktury
31.05.2017r.
znajdującej się na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów wraz z
opracowaniem dokumentacji dotyczącej wyników prac.
netto: 4.250,00 zł
vat: 977,50 zł
brutto: 5.227,50 zł
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Pryzmat” Nadzory
Inwestorskie Robert Miotk
ul.Benisławskiego 13/11
81-173 Gdynia
3
UMOWA NR
10/BP/2017
z dnia
10.05. 2017r.,
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla
pracowników Portu Jachtowego Basen Północny w
Świnoujściu na radiooperatorów z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów wraz z przeprowadzeniem
egzaminu i wydaniem certyfikatów.
do dnia
31.05.2017r.
netto: 3600 zł
vat: 0 zł
brutto: 3600 zł
Tadek Duch - Żeglowanie
niezwykłe,
ul. Sporna 2a,
05-430 Celestynów
4
UMOWA NR
24/KR/2017
z dnia
14.06.2017r.,
Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z
pomiarami elektrycznymi dla obiektów Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu”.
I. KEMPING „RELAX” ul. Słowackiego 1, 72-600
Świnoujście
do dnia
30.06. 2017r.
netto: 6.900,00 zł
vat: 1.587,00 zł
brutto: 8.487,00 zł
NOVA PLUS Sp.zo.o.
ul. Rynek Nowosolna 4,
92-703 Łódź,
Lp.
1. Domki kempingowe nr 1-18, 1B-5B, 1F-10, domek o
podwyższonym standardzie, - 34 szt.
2. Budynek administracyjno usługowy,
3. Warsztat z magazynem środków chemicznych i art.
gospodarczych,
4. Magazyn czystej pościeli (kontener),
5. Tymczasowy obiekt gospodarczy (socjalno
techniczny),
6. Sanitariat nr I,
Wykonawca
7. Sanitariat nr II,
8. Oświetlenie zewnętrzne - latarnie 33 szt.
II. Pływalnia Miejska ul. Żeromskiego 48, 72-600
Świnoujście:
1. Oświetlenie zewnętrzne 31 szt. latarni wzdłuż ciągu
pieszego od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich przegląd 1 roczny,
2. Budynek Pływalni Miejskiej z instalacją
piorunochronną,- przegląd roczny i 5 letni
3. Budynek Centrum Ratowników - plaża - przegląd
roczny.
4. Budynek szaletu przy ul. Powstańców Śląskich przegląd 5 letni
III. Basen Północny Port Jachtowy ul. Wybrzeże
Władysława IV, 72-600 Świnoujście,
1. Szafki elektryczne: nabrzeże nr 4 i 13/1- szt. 5,
nabrzeże nr 1 - szt.6, nabrzeże nr 2 - szt.5, nabrzeże
nr 10 - szt.5, nabrzeże nr 5 - szafka usytuowana przy
slipie, plac dla camperów -szt. 2
2. Budynek nr 3 (Tawerna), w części użytkowanej na
gastronomię wraz z szafką elektryczną znajdującą się
na zewnątrz budynku,
3. Budynek nr 10 (hala jachtowa) wraz z szafką
elektryczną znajdującą się na zewnątrz budynku,
4. Wieżyczka Wodowskazowa,
5. Budynek bosmanatu,
6. Budynek B-15 z instalacją piorunochronną,
7. Dystrybutory prądu i wody - szt. 50,
8. Pompy - ścieki - szt. 10,
9. Pompy - zęzy - szt. 2,
10. Skrzynki elektryczne przepompowni szt.3,
11. Szlaban przy wjeździe.
Download