Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

advertisement
Załącznik nr 1
Formularz oferty cenowej
……………………………………………….
(nazwa lub pieczęć wykonawcy)
Zamawiający:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
OFERTA CENOWA
Odpowiadając na ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym z dnia 29 listopada 2016 r.
nr WOF.261.1.72.2016.MDS do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę środków
czystości na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku:
1) wyrażam gotowość wykonania przedmiotu rozpoznania, zgodnie z wymogami
wynikającymi ze wzoru umowy, za kwotę:
Cena brutto: ………………………….. PLN
W tym stawka podatku VAT: ……………… %
Cena brutto (słownie): ……………………………………………………. (należy wpisać
kwotę z 19 wiersza z poniższej tabeli – łącznie do zapłaty)
Lp
Rodzaj asortymentu
.
1
Ilość*
2
Papier toaletowy szary o wymiarach: średnica
1 180mm, szer. 95 mm, gł. 150 m, typu
KATRIN BASIC GIGANT S
Ręczniki papierowe składane Z-Z zielone lub
2 szare, typu KATRIN BASIC, opakowanie karton 5000 listków
Worki na śmieci 20 L typu Jan Niezbędny,
3
rolka po 40 szt.
3
336 rolek
34 opak.
10 rolek
4
Worki na śmieci 35 L typu Jan Niezbędny,
rolka po 30 szt.
10 rolek
5
Worki na śmieci 60 L z taśmą ściągającą typu
Jan Niezbędny, rolka po 10 szt.
50 rolek
6
Worki na śmieci 160 L typu Jan Niezbędny;
grube, rolka po 20 szt.
12 rolek
Cena
Wartość brutto
jednostkowa (kol. 3 x kol.
brutto
4)
5
4
Płyn do mycia naczyń, typu EFEKT lub inny
7 równoważny o właściwościach i parametrach
nie gorszych, opakowanie 5 L
12 szt.
Płyn do podłogi SEPTA FLOOR F1 lub inny
8 równoważny o właściwościach i parametrach nie
gorszych, opakowanie: butelka plastikowa 1l
Płyn do codziennej pielęgnacji sanitariatów
SEPTA SANITAR S3 lub inny równoważny o
9
właściwościach i parametrach nie gorszych,
opakowanie: butelka plastikowa 0,75L
Środek do mycia pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych MERIDA NANO SANITIN PLUS lub
10
inny równoważny o właściwościach i parametrach
nie gorszych, opakowanie butelka 1 L
Środek do mycia, pielęgnacji mebli i blatów oraz
całego wyposażenia SEPTA MULTICLEAN M2
11 lub inny równoważny o właściwościach i
parametrach nie gorszych, opakowanie: butelka z
rozpylaczem 0,75 L
VANISH Pranie ręczne Szampon do dywanów
12 500ML
13 Kostka do spłuczki typu Domestos, 2 x 50 g
12 szt.
24 szt.
12 szt.
24 szt.
1 szt.
60 szt.
14
Płyn do mycia szyb o pojemności 500 ml z
rozpylaczem, typu Clin
10 szt.
15
Odświeżacz powietrza w sprayu o pojemności
300ml, typu ATTIS
120 szt.
16
Odświeżacz powietrza w żelu, opakowanie
plastikowe, typu KULA – Filip Fresh 150g
120 szt.
17
Mydło w płynie ROSA antybakteryjne,
opakowanie 5 l
34 szt.
Rękawiczki lateksowe typu PACLAN, rozm. L,
18 op. 100szt
3 opak.
19 Łącznie do zapłaty
*Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega,
iż w trakcie realizacji mogą one ulec zmianie zależności od aktualnych potrzeb RDOŚ. Nie zrealizowanie
zamówienia w całości przez RDOŚ nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
2) Akceptuję wymagany termin realizacji umowy: od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017r.
3) Akceptuję warunki płatności i inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do rozpoznania cenowego.
…………..…………………………
(podpis i pieczątka wykonawcy)
Download