struktura-spoleczenstwa

advertisement
2
5. Struktura społeczeństwa. Elementy konstrukcyjne społeczeństwa (Goodman) Elementy
konstrukcyjne społeczeństwa: Status - w języku potocznym mianem statusu określa się poziom
prestiżu, bogactwa czy władzy, Socjologowie używają tego słowa w odniesieniu do pozycji danej
osoby w strukturze stosunków społecznych. (np. status dyrektor szkoły, status matka)
Zestaw statusów - udzie mają wiele statusów społecznych (w socjologii mówi się o zestawie
statusów danej osoby). Matka, córka, hydraulik, katoliczka, żona, uczennica, przyjaciółka,
Amerykanka włoskiego pochodzenia, kobieta - wszystkie te określenia mogą odnosić się do jednej
osoby.
Statusy przypisane -statusy przypisane nadawane są jednostce przez społeczeństwo lub grupę bez jej
woli - przynajmniej na początku. Ludzie nie mogą wybierać swojej rasy, wyznania, pochodzenia
etnicznego, płci, a nawet klasy społecznej. Statusy te są funkcją rodziny, w której się urodzili.
Statusy osiągalne - które zależą od jakości, na które jednostka ma pewien wpływ. Status małżeński
(mąż, żona) i zawodowy (hydraulik), a także status w grupach nieformalnych (przyjaciel,
przewodniczący klubu) jest funkcją indywidualnego wyboru, choć ograniczenia społeczne mogą
skutecznie zmniejszać liczbę opcji dostępnych danej osobie.
Statusy dominujący - czyli główny status o dużym znaczeniu (w naszych społecznych interakcjach i
w naszej społecznej tożsamości). Tradycyjnie, dla mężczyzny statusem dominującym jest status
zawodowy, który ma najważniejsze znaczenie dla męskiego poczucia siebie i związków z innymi.
Rola - określa dwa różne aspekty działań podejmowanych ze względu na status. Ralph Linton
(1936, 1945) zdefiniował początkowo rolę jako wszystko, czego oczekujemy od jednostki mającej
określony status. Później zasugerował, że na rolę składają się zachowania jednostki o konkretnym
statusie.
Role społeczne: Człowiek przyjmuje maski, role. Koncepcja społeczeństwa jako teatr. Dwie cechy
roli: oczekiwania i zachowania
Rola a status - Mimo że rola i status są związane z sobą, są różne. Osoba „ma" status, ale „odgrywa"
hib wykonuje rolę. Statusy nie miałyby sensu bez związanych z nimi przepisów roli. Pozycja osoby
w strukturze społecznej ma ograniczoną wartość, jeśli „znaczenie" tej pozycji nie jest opisane przez
przepisy roli. Na przykład: bycie rodzicem oznacza uznawanie pewnych wartości (np. ważności
dziecka) i specyficznych norm (np, obowiązku zapewnienia dziecku wsparcia fizycznego,
emocjonalnego i materialnego). Pozycja i obowiązki idą w parze.
Konflikt roli - Konflikt roli zachodzi wtedy, gdy związek między statusem i rolą nie jest jeden do
jednego. Przepisy związane ze statusem zazwyczaj zgadzają się z sobą (np, status rodziców
pozostaje w zgodzie z obowiązkiem opiekowania się dziećmi: ubierania ich, karmienia); zdarza się
jednak, że zachodzi między nimi konflikt. Zjawisko to nazywamy
Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09
Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie
Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie
od stosunków społecznych do organizacji Środowisko społeczne
Opracowanie do egzaminu mikrosocjologia
Przedmioty mikrosocjologii
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download