Zarządzanie: pojęcie istota funkcje szczeble

advertisement
Zarządzanie:
pojęcie
istota
funkcje
szczeble
Opracowali:
Filip Vaion
Marcin Doch
Podstawy teorii organizacji i
zarządzania
Warszawa 2013
1
Zarządzanie - definicje
„to wszelkie działania zmierzające do
spowodowania funkcjonowania ludzi i
rzeczy, zgodnie z celem tego, kto nimi
zarządza”
Jan Zieleniewski
2
Zarządzanie - definicje
Proces polegający na
- podejmowaniu decyzji, zapewniający wykorzystanie
określonych zasobów dla osiągnięcia posiadanych celów
Oraz
- Koordynowaniu aktywności ludzi, tak, aby osiągnąć
rezultaty, które są nieosiągalne w pojedynkę.
3
Zarządzanie - definicje
Proces realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi, wyposażonych w
odpowiednie środki
Szczególny rodzaj kierowania- podstawą oddziaływania jest sformalizowana
hierarchia nadrzędności.
Zarządzanie jako pojęcie węższe od
kierowania
4
Funkcje zarządzania
 Planowanie
 Organizowanie
 Rozkazywanie
 Kontrolowanie
 Koordynowanie
Wg. Fayola
Zatrudnianie i gospodarowanie kadrami
5
Planowanie
 Fundamentalna funkcja zarządzania
 Obmyślanie celów, kierunków działania,
umożliwienie ich realizacji
„Plan jest niczym. Planowanie jest wszystkim”
Dwight Eisenhoover
6
Organizowanie
Polega na mobilizowaniu ludzkich
i materialnych zasobów organizacji
niezbędnych do wprowadzenia planów
w życie.
7
Rozkazywanie
 Wyznaczanie zadań i doprowadzenie do
tego, aby były one skutecznie
wykonywane
Koordynowanie
Łączenie i zapewnienie harmonijnego
funkcjonowania zasobów do osiągnięcia
pożądanych celów
8
Szczeble zarządzania:
 Kierownicy
 Menedżerowie
 Przywódcy
 Przedsiębiorcy
9
Kierownicy
 W ujęciu ogólnym- każda osoba
sprawująca funkcje zarządzania.
 Każdy menedżer jest kierownikiem, ale
nie każdy kierownik menedżerem.
10
Menedżerowie
 Kierownicy najwyższego
szczebla- dyrektor
naczelny i jego najbliżsi
współpracownicy
zarządzający całością
firmy
 Profesjonaliści z
odpowiednim
przygotowaniem
 Pełnia role na zasadzie
umowy- działają z
upoważnienia właściciela.
11
Przywódcy
 Osoby charyzmatyczne, umiejące wywierać wpływ,
inspirować
 Umie nakłonić zespół do działania, bez stosowania
środków przymusu.
 Umie zyskać poparcie, pozyskiwać zwolenników i
zyskiwać poparcie.
 Odpowiednie cechy osobiste: autorytet, entuzjazm,
wiarygodność, skuteczność
12
Przedsiębiorcy
 Kluczowa postać w firmie- główny czynnik
sprawczy decydujący o postępie.
 Nie musi sam zarządzać, podejmuje zas
kluczowe decyzje odnośnie kierunków
działalności, wyznacza i zmienia
kierowników.
13
Menedżer
Pojecie
Typy
Role
Umiejętnosci
14
Menedżer - osoba, której
podstawowym zadaniem jest realizacja
procesu zarządzania :
 planowanie i podejmowanie decyzji,
 organizowanie
 przewodzenie –
motywowanie i kontrolowanie.
15
Typy menedżerów
Możemy podzielić na dwie kategorie:




Szczebel zarządzania
Wyższego szczebla
Średniego szczebla
Pierwszego szczebla
16
2. Specjalność
 Marketing
 Administracja
 Finanse
 Produkcja
 Zasoby ludzkie
17
Role menedżera:
 Interpersonalne- dotyczą
kontaktu z innymi ludźmi
 Informacyjne- dotyczą
przetwarzania informacji
 Decyzyjne- odnosza się
do decyzji, które trzeba
podjąć
18
Umiejętności
 Aby móc skutecznie i efektywnie
realizować postawione cele, menedżer
musi dysponować pewnymi
umiejętnościami.
 Wyróżniamy 4 grupy umiejętności:
19
Umiejętności
 Umiejętności koncepcyjne
 Umiejętności interpersonalne (społeczne)
 Umiejętności techniczne
 Umiejętności diagnostyczne i analityczne
20
Dziękujemy za uwagę.
21
Download