2 Omówić różne umiejętności potrzebne kierowników i role jakie

advertisement
2
Omówić różne umiejętności potrzebne kierowników i role jakie mogą odgrywać?
Role menadżerów- 10 ról które dzielimy na trzy kategorie. Kategorie 1 2 3
Stosunki
międzyludzkie
Informacje
Decyzje
reprezentant
rzecznik
przedsiębiorca
przywódca
monitor
falochron
łącznik
nadajnik
Ustawiacz
negocjator
Role
Podział wg Mintzberga Reprezentant -symbol firmy w kontaktach z otoczeniem, na konferencjach,
spotkaniach, obiadach z klientami, udział w ślubach, pogrzebach.
Przywódca- (najważniejsza rola) dobierać pracowników, dokształcać ich, oceniać, zwalniać,
motywować, dbać o rozwój pracowników.
Łącznik- utrzymywanie kontaktów z kierownikami działów, integracja w poprzek zespołów.
Rzecznik- przekazuje informacje na zewnątrz zgodnie z wymaganiami.
Monitor- monitoring i analiza przyswajania informacji, gromadzi je i jest najlepiej poinformowany
Nadajnik- propagator informacji, rozprowadza informacje poprzez raporty, na zebraniach, wydaje
na bieżąco polecenia.
Przedsiębiorca- inicjuje zadania, inicjuje nowe projekty, podejmuje inicjatywy podwładnych,
dostrzega okazje aby firma mogła zarabiać.
Falochron- rozjemca, łagodzi konflikty, usuwa negatywy, zrywanie kontraktów, zmiana przepisów,
strajki.
Ustawiacz- rozdziela zasoby, przyjęcia i zwolnienia, przyjmuje zadania.
Negocjator- umiejętność dobierania sojuszników w postępowaniu z przeciwnikami.
Umiejętności menadżerów- muszą osiągnąć trzy podstawowe umiejętności(Fayol)
koncepcyjne
umiejętności w stosunkach międzyludzkich
umiejętności techniczne
Kierowanie najniższego szczebla
zarządzania
Kierowanie średniego szczebla
zarządzania
Kierowanie najwyższego szczebla Zarządzania
KONCEPCYJNE
INTERPERSONALNE
TECHNICZNE
Koncepcyjne- zdolności przewidywania, kreatywność, ocena potrzeb firmy, dostrzeganie
kompleksowości organizacji, dostrzeganie problemów i szans, zdolności do rozpoznawania
abstrakcyjnych idei.
Interpersonalne- dostrzeganie stosunków międzyludzkich, zdolność rozumienia ludzi i wpływanie
na ich zachowanie.
Techniczne- zdolność wykorzystywania specjalistycznej wiedzy, metod, technik wykonywania
pracy.
(…)
…, metod, technik wykonywania pracy.
II
Szkoły : - naukowa ?Klasyczna ?behawioralna ? Frederick Taylor- Teoria naukowej organizacji
pracy, cztery podstawowe zasady:
opracowanie prawdziwej nauki zarządzania, aby można było ustalić najlepszą metodę wykonania
każdego zadania
naukowego doboru robotników, aby można każdemu z nich przydzielić pracę, do której najbardziej
się nadaje.
naukowego wyszkolenia…
… im prawo rozkazywania, ale nie zawsze zapewnia posłuszeństwo, jeżeli nie będzie mu
towarzyszyć także autorytet osobisty(na przykład wynikający z potrzebnej wiedzy)
3. Dyscyplina. Członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień nią rządzących.
(nagradzanie za lepsze wyniki, kary za wykroczenia)
4. Jedność rozkazodawstwa. Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia od jednej tylko
osoby…
… wyłącznie jako włodarzy powierzonego im majątku, działających na rzecz całego społeczeństwa.
3.Zasada Miltona Friedmana - wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu
zwiększenia własnych zysków na tyle ile pozwalają reguły gry. Przedsiębiorstwa powinny sprawnie
wytwarzać towary i usługi(rozwiązywanie problemów społecznych pozostawiał władzom
państwowym, zaangażowanym osobom, instytucjom…
….
XIII
Co to jest struktura macierzowa?
ORGANIZACJA O STRUKTURZE MACIERZOWEJ
Struktura macierzowa: struktura organizacyjna, w której dany pracownik podlega jednocześnie
kierownikowi funkcjonalnemu i kierownikowi programu lub zespołu. Gdy organizacja chce
wdrożyć nowy produkt powołuje zespół w skład którego wchodzą specjaliści różnych działów,
niezbędni do opracowania szczegółów związanych z produkcją…
… przez członków zespołów sztabowych nad czynnościami innych działów odpowiednio do
zakresu odpowiedzialności tych zespołów.
XVI
Schemat organizacyjny?
Projektowanie organizacji: ustalenie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej
strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji.
Struktura organizacyjna: układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje…
Zarządzanie - ściąga
kierowanie zespołami - rozszerzenie pracy, omówienie
Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze
Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1
kierowanie - Formalizacja
Istota zarządzania
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download