dziecko i jego prawa

advertisement
DZIECKO I JEGO PRAWA
Temat:” NASZE MAŁE WOJNY, CZYLI
RZECZ O KONFLIKCIE I SPOSOBIE
WYRAŻANIA GNIEWU”
W powszechnym przekonaniu,
konflikt traktowany jest jako sytuacja
niepożądana, której za wszelką cenę
należy unikać.
Konflikt jest rzeczą naturalną i może służyć
postępowi.
RODZAJE KONFLIKTÓW
KONFLIKT STRUKTURY:
-Ograniczenie czasowe
-Nierówny rozkład sił
-Różne role społeczne
KONFLIKT DANYCH:
-Brak informacji
- Błędne zrozumienie danych
- Różne sposoby interpretacji danych
KONFLIKT WARTOŚCI:
-Różnice religijne
-Różnice tradycji
-Różnice wartości dnia codziennego
Z pomocą tych dwóch wymiarów możemy odróżnić parę
stylów konfliktów.
RYWALIZACJA
WSPÓŁPRACA
SZUKANIE KOMPROMISU
UNIKANIE
NIESPÓŁPRACUJĄCY
DOSTOSOWANIE SIĘ
WSPÓŁPRACUJĄCY
SKŁONNOŚĆ DO WSPÓŁPRACY
RYWALIZACJA
To styl, w którym jedna ze stron dążąca
bezwzględnie do zaspokojenia swoich
potrzeb wygrywa kosztem przegranej
drugiej strony. U źródeł tej postawy kryje
się dążenie do wygrania za wszelką cenę i
ignorowanie potrzeb drugiej strony. Jest
to podstawa walki i dominacji, oparta na
strategii wygrany- przegrany.
DOSTOSOWANIE SIĘ
To styl kooperatywny, ale nie asertywny, jest
przeciwieństwem rywalizacji. Jedna strona
świadomie rezygnuje zaspokojenia własnych
potrzeb lub osiągnięcia celu, aby utrzymać dobre
stosunki z drugą stroną i możliwość spełnienia jej
pragnień. Dostosowujący się działa w tym
przypadku w przekonaniu, że konflikt może być
rozwiązany tylko wtedy, jeśli któraś ze stron
weźmie wszystko- jeden wygrywa drugi przegrywa.
UNIKANIE
Nie jest ani asertywne, ani
kooperatywnym stylem. Jednostka nie
liczy się z interesami drugiej osoby, ale
także nie broni otwarcie własnych
interesów. Chce uniknąć konfliktowej
sytuacji albo przynajmniej je odroczyć.
SZUKANIE KOMPROMISU
1.ZACHOWANIE UPRZEJME
3. ZACHOWANIE NIEUPRZEJME I
HAŁAŚLIWE
 Niszczenie przedmiotów
 Obelgi słowne
 Przemoc fizyczna
Przedstawiona powyżej charakterystyka
różnych poziomów ma na celu uświadomienie
uczniom, że:
Nikt
mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego...
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić,wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać...
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
GIMNAZJUM NR 2
W INOWROCŁAWIU
UL.KIEŁBASIEWICZA 7
TEL.352-07-01
Slajdy przygotowała:
NATALIA MECHELEWSKA
KL.III c
Download