program_Sytuacje_konfliktowe_RCL

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA
„SYTUACJE KONFLIKTOWE I UMIEJĘTNOŚĆ ICH
ROZWIĄZYWANIA”
DZIEŃ 1
PROGRAM
TREŚĆ SZKOLENIA
FORMA
 Powitanie uczestników.
 Przedstawienie celu i treści szkolenia.
 Zapoznanie się z oczekiwaniami
uczestników.
 Prezentacja zasad organizacyjnych
szkolenia.
prezentacja,
ćwiczenie
integracyjne
Natura konfliktu
w zespole
i organizacji
 Jak powstaje konflikt?
 Wpływ konfliktów na zespół i organizację
– zagrożenie czy szansa?
 Źródła konfliktów, konflikt pierwotny
i konflikt wtórny.
 Rola lidera w sytuacjach konfliktowych.
 Ćwiczenie: „Opowieść o aligatorach”.
dyskusja,
prezentacja,
ćwiczenie
test,
dyskusja
Jak reaguję
na konflikt?
 Postawy przyjmowane w relacjach
interpersonalnych (agresywna, uległa,
manipulacyjna, asertywna).
 Test na style zarządzania konfliktem
i konkluzja na temat zachowań członków
zespołu w sytuacjach konfliktowych.
 Styl reagowania w sytuacjach
konfliktowych a skuteczność
rozwiązywania konfliktów.
Umiejętności
komunikacyjne.
Jak szybko
i precyzyjnie
zrozumieć istotę
konfliktu?
 Praktyczne sposoby zastosowania
aktywnego słuchania (elementy werbalne
i niewerbalne)
 Rodzaje pytań i uzyskiwana dzięki nim
wiedza
 Jak i kiedy zadawać pytania?
 Aktywne słuchanie – parafraza.
 Porządkowanie rozmowy i docieranie
do sedna konfliktu.
wykład
warsztaty
ćwiczenia
Wprowadzenie
do szkolenia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
PROGRAM
Zarządzanie
konfliktem
TREŚĆ SZKOLENIA
 Strategie zarządzania konfliktem.
 Proces rozwiązywania konfliktów.
 Konflikty rozwiązywalne
i nierozwiązywalne.
 Diagnoza sytuacji – konflikt wtórny
i konflikt pierwotny.
 Metody zarządzania konfliktem: mediacje
i negocjacje.
FORMA
prezentacja,
warsztat,
ćwiczenie
DZIEŃ 2
PROGRAM
Mediacje
konfliktów
Negocjacje
w rozwiązywaniu
konfliktów
Ćwiczenia
praktyczne
Zakończenie
i ocena szkolenia
TREŚĆ SZKOLENIA
FORMA
 Mediacja jako metoda zarządzania
konfliktem.
 Warunki skuteczności mediacji.
 Proces mediacji.
 Rola mediatora w poszczególnych fazach
procesu.
 Prowadzenie mediacji w praktyce.
dyskusja,
prezentacja,
warsztat,
ćwiczenia
nagrywane
na wideo
 Zasady negocjacji w procesie
rozwiązywania sporów i konfliktów.
 Proces negocjacji.
 Narzędzia i taktyki negocjacyjne.
 Prowadzenie negocjacji w praktyce.
dyskusja,
prezentacja,
ćwiczenia
nagrywane
na wideo
 Przeprowadzanie mediacji lub negocjacji
w oparciu na case study. Coaching
w trakcie realizacji zadań.
 Przygotowanie do przeprowadzenia
mediacji lub negocjacji.
 Prowadzenie mediacji lub negocjacji
w oparciu na case study w gniazdach.
 Ocena i feedback po wykonaniu zadań.
ćwiczenia,
feedback
 Podsumowanie szkolenia.
 Opracowanie indywidualnych planów
rozwoju.
 Ocena szkolenia.
 Wręczenie certyfikatów.
dyskusja,
praca
indywidualna,
ankieta
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards