pismo zapraszającego do udziału

advertisement
06 marca 2014 r.
Pani/Pan Dyrektor/Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz
innych placówek pomocy społecznej
w województwie wielkopolskim
Szanowni Państwo,
Firma Cezar Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 129/29, 31-416 Kraków na zlecenie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego
„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez
Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: Mediacje
rodzinne. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 podstawy psychologii konfliktu w rodzinie i jej otoczeniu,
 wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji (diagnoza sporu, analiza gotowości stron do
mediacji i postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych, ocena rodziny pod kątem zagrożenia
przemocą),
 podstawowe założenia mediacji rodzinnych,
 prawo mediacjach rodzinnych,
 prawidłowa komunikacja,
 metody, techniki i narzędzia w pracy mediatora rodzinnego,
 etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach,
 ugoda mediacyjna-cele i jej zadania (aspekt prawny oraz psychologiczny)
 etyka pracy mediatora
 zarys procedur mediacyjnych w sprawach karnych, cywilnych i osób nieletnich.
Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.
Szkoleniem, w formie bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w 3 grupach, objętych będzie
ogółem 45 uczestników z całego województwa. Miejscem szkolenia będzie „Dwór w Skrzynkach” Ośrodek
Szkolenia GDDKiA, pl. Parkowy 1, 62-060 Skrzynki Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w
następujących terminach:
I grupa
II grupa
III grupa
– 10-12.03.2014 r.,
– 12-14.03.2014 r.,
– 07-09.01.2015 r.,
– 05-07.05.2014 r.,
– 07-09.05.2014 r.,
– 19-21.01.2015 r.,
– 14-16.07.2014 r.,
– 16-18.07.2014 r.,
– 02-04.03.2015 r.,
– 21-23.07.2014 r.,
– 23-25.07.2014 r.,
– 16-18.03.2015 r.,
– 30.07-01.08.2014 r.,
– 28-30.07.2014 r.,
– 13-15.04.2015 r.,
1
Zainteresowanych szkoleniem prosimy o:
KONTAKT Z FIRMĄ Cezar Sp. z o.o. – Tel/fax: 12/267-71-50, 603-511-188
e-mail: [email protected]
POBRANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz
PEZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA ADRES:
[email protected]
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem
przez przedstawiciela firmy Krystynę Jagodzińską -Sałas.
UWAGA!
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu na
wybraną przez Uczestnika edycję szkolenia jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania
się Uczestnika na wskazaną edycję.
Ponadto uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:




transport uczestników poszczególnych zjazdów z Poznania do miejsca szkolenia
(odbiór uczestników poszczególnych zjazdów szkolenia nastąpi w dniu ich
rozpoczęcia o godz. 11.00 z Dworca Letniego w Poznaniu, ul. Dworcowa 1) i z miejsca
szkolenia do Poznania,
zakwaterowanie,
wyżywienie,
komplet materiałów szkoleniowych.
Zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.
Z poważaniem
Krystyna Jagodzińska-Sałas
2
Download