NOWOCZESNE METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

advertisement
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
NOWOCZESNE METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
1. Człowiek w środowisku pracy






Wpływ jednostki na działanie zespołu
Kształtowanie efektywności zespołowej
Określanie celów i sposobów działania jednostek i zespołów
Identyfikacja kluczowych osób i ról – wpływ ról zespołowych na generowanie
konfliktów
Budowanie strategii współpracy i integracji pracowników wokół celu
Problemy i zakłócenia procesu organizacji pracy zespołowej
2. Diagnoza sytuacji problemowych - co to jest konflikt





Definicje i typologia sytuacji problemowych
Projektowanie procesu rozwiązywania konfliktów / problemów / kryzysów
Cechy sytuacji kryzysowych
Projektowanie rozwiązywania problemów - metody radzenia sobie z konfliktami
Techniki rozwiązywania problemów
3. Wpływ przełożonego na rozwiązywanie konfliktów

Zestaw wartości organizacyjnych a konflikty w pracy
o Wpływ postaw i przekonań pracowników na jakość pracy
o Metody kształtowania rzetelnej postawy pracowniczej w środowisku pracy


Kompetencje pomocne rozwiązywaniu problemów
Postawa życiowa wsparciem dla konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach
kryzysowych
Autodiagnoza własnego potencjału w zakresie wywierania wpływu na ludzi

4. Emocje, stres i asertywność w pracy

Asertywność – co to takiego
o Definicje i model zachowania asertywnego – „między agresją a uległością”
o Asertywne wyznaczanie granic:
 ‘zdarta płyta’, ‘zamglenie’, ‘asertywna odmowa’, ‘z wilka w królika’
 Sytuacje trudne – radzenie sobie a agresją
o Psychologiczne zasady postępowania
o
o
o
o
o
Radzenie sobie z w sytuacjach trudnych - stawianie granic
Emocje i stres - jak sobie z nimi radzić
Biologiczna i fizjologiczna definicja stresu
Stres a emocje - czy możemy panować nad emocjami
Eustres, neustres i dystres – jak na nas działają
5. Konflikt w organizacji – jak sobie radzić


Jak wykorzystać spory dla dobra firmy
Zarządzanie przez konflikt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards