Plan projektu z zarządzania projektami

advertisement
Plan projektu z zarządzania projektami
CZĘŚĆ PIERWSZA – PROJEKTOWANIE SYSTEMU
1. Sformułowanie problemu
2. Analiza sytuacji
2.1. Rozpatrywanie zorientowane na system
2.2. Rozpatrywanie diagnostyczne
2.3. Rozpatrywanie terapeutyczne
2.4. Rozpatrywanie zorientowane na czas
2.5. Formułowanie ograniczeń (czasowych, finansowych, kadrowych, technologicznych i
innych)
3. Formułowanie celów
3.1. Ogólne sformułowanie celów
3.2. Wyróżnienie celów koniecznych i pożądanych
3.3. Utworzenie hierarchii celów
3.4. Operacyjne sformułowanie celów
3.5. Analiza konfliktów celów i konfliktów interesów
4. Tworzenie wariantów rozwiązań (Synteza)
5. Analiza wariantów rozwiązań
5.1. Analiza formalna
5.2. Analiza procesów
5.3. Analiza z punktu widzenia integracji z otoczeniem
5.4. Bezpieczeństwo i niezawodność
5.5. Założenia i warunki
5.6. Konsekwencje
6. Ocena wariantów rozwiązań
6.1. Sformułowanie kryteriów oceny
6.2. Ustalenie wag kryteriów
6.3. Ustalenie stopnia spełnienia celów cząstkowych
7. Wybór wariantu
CZĘŚĆ DRUGA – PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
1. Planowanie struktury zadań projektu
2. Określenie czasu trwania zadań elementarnych
3. Planowanie struktury procesu – budowa sieci czynności i harmonogramu
4. Przypisywanie zasobów do zadań projektu (kadry, materiały, usługi)
5. Analiza wykorzystania zasobów
6. Przygotowanie budżetu (przydzielenie środków do zadań, rozłożenie budżetu w czasie,
utworzenie rezerwy).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards