modele-przedsiebiorstwa-wyklad-5

advertisement
7
MODELE Model Bleicher'a (bada potencjał wewnętrzny organizacji)
Wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa (fazy następują w kolejności)
Faza pionierska (opanowywanie technologii, kształtowanie produktu/usługi)
Faza zdobywania rynku (zdobywanie rynków, orientacja na system zarządzania, funkcjonalny typ
organizacji, przeciążenie kierownictwa)
Faza dywersyfikacji (controlling, struktura dywizjonalna, procesy centralizacji i decentralizacji)
Zewnętrzny rozwój organizacji (brak kolejności)
Faza zjednywania (analiza strategiczna, holding strategiczny i finansowy, umiędzynaradawianie)
Faza kooperacji ( joint venture , alianse strategiczne)
Faza restrukturyzacji (`zwijanie działalności', fuzje, sprzedaż) Model Adizesa (PAEI) - Corporate
lifecycle P (production) - zachowanie zorientowane na produkcję A (administration) - zachowanie
zorientowane na zarządzanie E ( enterprise ) - zachowanie zorientowane na przedsiębiorczość I
(integration) - zachowanie zorientowane na integrację „ Wraz z zanikiem przedsiębiorczości
dochodzi do upadku przedsiębiorstwa”. Model Rozwoju Organizacji Bleichera
Cechy charakterystyczne modelu :
- ujęcie kryzysowe,
- koncentracja na wewnętrznym i zewnętrznym rozwoju,
6 faz ( w pierwszych trzech rozwój oparty ma potencjale wewnętrznym, w następnym na
możliwości połączenia z innymi przedsiębiorstwami),
-kryzys jako przejście dtępnej fazy lub powód upadku organizacji.
Fazy rozwoju organizacji
1. faza pionierska
2. faza zdobywania rynku
3. faza dywersyfikacji
4. faza zjednoczenia
5. faza współpracy
6. faza restrukturyzacji
Wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa
I. Faza pionierska
-opanowanie technologii
-ukształtowanie produktu,
- wejście na rynek poprzez niszę
- założyciel jako wynalazca i przedsiębiorca,
- pierwsze problemy związane z zaopatrzeniem, gospodarką materiałową, produkcją,
magazynowaniem, dystrybucją.
Czynników kryzysogennych fazy pionierskiej można upatrywać się w :
-niewystarczających zasobach,
-zbyt małych umiejętnościach menedżerskich przedsiębiorcy.
II Faza zdobywania rynku
-poszerzona nisza rynkowa,
-większe niebezpieczeństwo pojawienia się wąskich gardeł w zakresie dostaw,
-wzrost potrzeb finansowych ( przyjęcie nowych wspólników, zmiana formy prawnej,
przedsiębiorstwa, zatrudnienie mendżera )
(…)
… z zawartego układu.
Cele współpracy:
- uzyskanie efektu synergii
- dywersyfikacja ryzyka
- uzyskanie korzyści skali
- dostęp do nowych rynków
- wymiana wiedzy i doświadczenia
Potencjalny kryzys fazy współpracy: kooperacja na zasadzie aliansu czy joint venture ma zwykle
charakter nietrwały, toteż zmiany celów, strategii, struktury w firmach partnerskich mogą prowadzić
do utrudnień we współpracy czy wręcz…
Model Bleichera
Holding jako szczególna forma monopolizacji
Alianse strategiczne - rozkład, historia, badania, przesłanki
Alianse strategiczne - badania aliansów przedsiębiorstw
Omowienie aliansow strategicznych
Holding
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download