Uploaded by User4326

Podstawy-Przedsiębiorczości

advertisement
Człowiek przedsiębiorczy
Kim jest osoba przedsiębiorcza?
Do cech osoby przedsiębiorczej należy np.:
kreatywność, zaradność, pomysłowość, pewność
siebie, posiadanie zdolności organizatorskie,
odpowiedzialność za siebie i innych, chęć do
zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność
wyznaczania sobie cele i dążenie do ich realizacji.
Cechy osoba przedsiębiorczej
Kreatywność
Proces umysłowy pociągający za sobą
powstawanie nowych idei, koncepcji
lub nowych skojarzeń, powiązań z
istniejącymi już ideami i koncepcjami.
Myślenie kreatywne to myślenie
prowadzące do uzyskania oryginalnych
i stosownych rozwiązań.
Asertywność
Asertywność to umiejętność wyrażania
własnego zdania, uczuć, postaw w
sposób otwarty, w granicach nie
naruszających praw, ani psychicznego
terytorium innych osób oraz własnego.
Innymi słowy to umiejętność
zachowania się równocześnie z
szacunkiem dla siebie i dla innych.
Zaradność
Człowiek zaradny to ten, który potrafi
sobie w jakiś sposób poradzić. Lepszy
czy gorszy, ale potrafi znaleźć
rozwiązanie danego problemu.
rozwiązanie danego problemu.
Pracowitość
Pracowitość to nic innego, jak duży
zapas chęci i zapału do pracy. Mieć w
zespole osoby odznaczające
się pracowitością i starannością to
prawdziwe szczęście.
Empatia
Jest zdolnością rozpoznawania i
współodczuwania stanów psychicznych
innych osób. Umiejętność postawienia
się w sytuacji innego człowieka i
przyjęcia jego sposobu
myślenia jest ważna w kontekście
interakcjach społecznych.
Odpowiedzialność
Prawo obowiązek ponoszenia
przewidzianych przez przepisy prawne
konsekwencji zachowania się własnego
lub innych osób.
Przywódczość
Dobry przywódca to osoba, która
świetnie radzi sobie w sytuacjach
stresowych potrafi rozwiązywać
konflikty i nie ma żadnych blokad w
kontaktach z innymi ludźmi.
Pewność siebie
To stan (lub według innych definicji
postawa, cecha), w którym czujemy się
dobrze sami ze sobą, jesteśmy pewni
poczucia własnej wartości i własnych
kompetencji, akceptujemy siebie i
wierzymy w swoje możliwości.
Chęć zdobywania wiedzy
Chęć zdobywania wiedzy jest widoczna
głównie w opisie wykształcenia, jakie
posiadamy. Liczba ukończonych kursów
i kierunków studiów (również
podyplomowych) wymownie świadczy
o otwartości na naukę. Ta cecha jest
widoczna także w przebiegu naszej
kariery, np. wtedy, gdy decydujemy się
realizować w innej dziedzinie niż
dotychczas.
Warto zapamiętać!
Rola przedsiębiorczości w gospodarce
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają
ogromną rolę w gospodarce narodowej. To przede
wszystkim one przyczyniają się do wzrostu siły
gospodarczej kraju, a także wymuszają na
konkurencji ciągłe podejmowanie działań w celu
podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności.
Czy mam cechy przedsiębiorcze?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede
wszystkim określić swoje mocne i słabe strony. Do
mocnych stron zalicza się cenione cechy, a do słabych
stron – cechy niepożądane. Z myślą o analizie
mocnych stron warto odpowiedzieć sobie na takie
pytania jak:
Dlaczego warto poznać siebie?
Odkrywanie swoich mocnych stron jest bardzo ważne w życiu każdego ucznia,
moment, w którym zaczynamy je sobie uświadamiać często jest początkiem
ważnych zmian.
Dzięki znajomości swoich mocnych stron możemy rozwijać się – rozpocząć nowe
działania lub zmienić kierunek dotychczasowych. Wiedza, którą zyskujemy o sobie
sprawia, że czujemy się silniejsi – niepewność i strach schodzą na dalszy plan.
Większa wiara w swoje możliwości dodaje energii, która z kolei sprawia, że
przychylniej patrzymy na swoje pomysły i częściej próbujemy je realizować. Z racji
tego, że realizujemy swoje pomysły, czujemy się bardziej odpowiedzialni za to, co
dzieje się w naszym życiu. Towarzyszy temu przekonanie o własnej mocy sprawczej
oraz przekonanie, że mamy podstawę, na której możemy budować. Stając się
odpowiedzialnymi za swoje decyzję nabywamy jednocześnie świadomości, że na
efekty trzeba samemu pracować i działać – nic samo z siebie się nie
wydarzy. Znajomość swoich mocnych stron pozwala na trafny wybór ścieżki
zawodowej. Dowiadujemy się co jest dla nas ważne, co przynosi nam
satysfakcję. Jeżeli na podstawie wiedzy o sobie będziemy w stanie podjąć decyzję,
w którą stronę chcemy iść, to oszczędzamy w ten sposób czas i energię na
próbowanie wszystkiego po trochu.
A jeśli nie mam cech przedsiębiorczych?
Warto zapamiętać!
Rozwijanie kreatywności pracowników
10 skutecznych sposobów na
zwiększenie kreatywności w pracy
• Tutaj wklejacie to co zrobilisce (Hubert,Dawid,
Maxim)
Koniec Prezentacji
Prezentację wykonali:
- Dominik Stawiarski
- Hubert Pomietło
- Maxim Bogatu
- Dawid Głąb
Download