asertywnosc-zachowanie

advertisement
.
„Asertywność” „Ja jestem w porządku. Mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku. Masz prawo
być sobą.” Asertywność- to takie zachowanie, które umożliwia człowiekowi działanie w jego
własnym interesie, obronę swoich praw bez odczuwania lęku; przy poszanowaniu praw innych
ludzi. Zachowanie asertywne - wówczas gdy w sposób otwarty, adekwatny, uczciwy, wyrażamy
własne prawa i uczucia, respektując równocześnie prawa i uczucia innych osób. ■ Asertywność nie
służy do wywyższania się ponad innych, lecz opiera się na akceptacji faktu, że wszyscy mamy
równe prawa. ■ Celem asertywności jest obrona twoich potrzeb i pragnień, jednak przy założeniu,
że potrzeby i pragnienia innych są równie ważne. Gdy jesteś asertywny: Asertywna odpowiedź musi
być krótka, rzeczowa, stanowcza, należy unikać tłumaczenia się i agresywnego, zaczepnego tonu.
Asertywność: ■ Buduje pozytywny obraz samego siebie, właściwe poczucie wartości i samooceny,
poczucie równości z innymi ■ Kształtuje konstruktywny obraz innych ludzi, zachęca do
zaakceptowania ich umiejętności oraz do współpracy ■ Pomaga w komunikacji z innymi w sposób
szczery i otwarty Identyfikacja postawy asertywnej ■ Komunikaty „Ja” (konkretne, krótkie, łatwe
do zrozumienia) „Wolałbym… Chciałbym… Nie zgadzam się… ■ Różnica między faktami a
opiniami: „Moim zdaniem… Ja rozumiem to tak… Mam zupełnie inne doświadczenia jeśli chodzi
o…” ■ Poznawanie potrzeb i opinii innych: „Co myślisz o…? Jakie masz pomysły na
rozwiązanie…? Jak ci to odpowiada…?” ■ Konstruktywna krytyka bez dogmatyzmu: „Czuję się
rozczarowany, kiedy ty… Zauważyłem ostatnio, że Identyfikacja postawy asertywnej ■ S
„Asertywność”
„Ja jestem w porządku.
Mam prawo być sobą.
Ty jesteś w porządku.
Masz prawo być sobą.”
Asertywność- to takie zachowanie, które umożliwia człowiekowi działanie w jego własnym
interesie, obronę swoich praw bez odczuwania lęku; przy poszanowaniu praw innych ludzi.
Zachowanie asertywne - wówczas gdy w sposób otwarty, adekwatny, uczciwy, wyrażamy
własne prawa i uczucia, respektując równocześnie prawa i uczucia innych osób.
Asertywność nie służy do wywyższania się ponad innych, lecz opiera się na akceptacji faktu, że
wszyscy mamy równe prawa.
Celem asertywności jest obrona twoich potrzeb i pragnień, jednak przy założeniu, że potrzeby i
pragnienia innych są równie ważne.
Gdy jesteś asertywny:
Asertywna odpowiedź musi być krótka, rzeczowa, stanowcza, należy unikać tłumaczenia się i
agresywnego, zaczepnego tonu.
Asertywność:
Buduje pozytywny obraz samego siebie, właściwe poczucie wartości i samooceny, poczucie
równości z innymi
Kształtuje konstruktywny obraz innych ludzi, zachęca do zaakceptowania ich umiejętności oraz do
współpracy
Pomaga w komunikacji z innymi w sposób szczery i otwarty
Identyfikacja postawy asertywnej
Komunikaty „Ja” (konkretne, krótkie, łatwe do zrozumienia) „Wolałbym… Chciałbym… Nie
zgadzam się…
Różnica między faktami a opiniami: „Moim zdaniem… Ja rozumiem to tak… Mam zupełnie inne
doświadczenia jeśli chodzi o…”
Poznawanie potrzeb i opinii innych: „Co myślisz o…? Jakie masz pomysły na rozwiązanie…? Jak
ci to odpowiada…?”
Konstruktywna krytyka bez dogmatyzmu: „Czuję się rozczarowany, kiedy ty… Zauważyłem
ostatnio, że..
Identyfikacja postawy asertywnej
Stanowczy, ciepły ton głosu
Dostosowanie głosu do sytuacji - różnicowanie i modulowanie tonu głosu, podkreślanie kluczowych
słów
Płynny i spokojny ton wypowiedzi
Utrzymywanie u wzrokowego
Mimika odpowiednia do treści przekazywanej
Dzień z życia człowieka asertywnego
Trening asertywności - trzy style komunikacji
Asertywność - Wyrażanie oczekiwań
Asertywność - Autoprezentacja
Na czym polega asertywne zachowanie
Typy zachowań w procesie komunikowania się
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards