dr hab. Piotr Łaski prof. US Katedra Prawa Międzynarodowego

advertisement
dr hab. Piotr Łaski prof. US
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
kierunek: prawo Wykaz 20 pytań na egzamin magisterski
ROK AKADEMICKI 2015/2016
1. Państwowa „społeczność międzynarodowa”.
2. Podstawowe zasady współczesnego prawa międzynarodowego – pojęcia,
wybrane przykłady, charakterystyka.
3. Zasady prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa.
4. Kryteria prawnomiędzynarodowej podmiotowości państwa.
5. Powstanie, uznanie i tożsamość państwa w prawie międzynarodowym.
6. Status prawny terytoriów autonomicznych i wspólnot powstańczych.
7. Podstawowe elementy współczesnego państwa.
8. Status prawny przestrzeni powietrznej i kosmicznej.
9. Podstawy prawne odpowiedzialności jednostki w prawie
międzynarodowym.
10. Prawo legacji i stosunki dyplomatyczne.
11. Organizacje rządowe i pozarządowe.
12. Pojęcie, klasyfikacja i zasady zawierania umów międzynarodowych.
13. Nieważność i wygasanie umów międzynarodowych.
14. Dyplomatyczne i sądowe sposoby załatwiania sporów
międzynarodowych.
15. Pojęcie i klasyfikacja konfliktów zbrojnych.
16. Reżim współczesnych konfliktów zbrojnych.
17. Reguły zakończenia konfliktów zbrojnych.
18. Ochrona dyplomatyczna w prawie międzynarodowym publicznym.
19. Istota klauzuli Martensa w konfliktach zbrojnych.
20. Sądownictwo Międzynarodowe – pojęcie, wybrane przykłady,
charakterystyka
Download