Załącznik nr 2 do regulaminu - i3to

advertisement
Ministerstwo Obrony Narodowej
Innowacje dla Sił Zbrojnych RP
Załącznik nr 2 do regulaminu
OPIS PROJEKTU
zgłaszanego do konkursu
„Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”
TYTUŁ PROJEKTU
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
KATEGORIA KONKURSOWA
Wybierz element.
KOD ZGŁOSZENIA (tożsamy z kodem z załącznika nr 1)
ciąg 9 dowolnych znaków w tym minimum 2 wielkie litery, 2 małe litery, 2 cyfry, i jeden ze znaków: @, #, $,%,^,&,*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
OPIS PROJEKTU
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
W JAKI SPOSÓB PROJEKT / OPRACOWANIE / KONCEPT WPISUJE SIĘ W POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH
(Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 20132022 decyzja nr 4/NSzW MON)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
INNOWACYJNOŚĆ
(Stopień polepszenia istniejącego stanu, czy projekt / rozwiązanie stanowi technologię przełomową)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
SKALA ZASTOSOWANIA PROJEKTU
(wszystkie rodzaje sił zbrojnych, wybrany rodzaj sił zbrojnych, pojedyncze zastosowanie w danej specjalności)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
POCHODZENIE KOMPONENTÓW
Nie wypełniać dla kategorii: KONCEPCJA
(Pochodzenie komponentów sprzętu jako deklaracja wnioskodawcy w relacji procentowej komponentów
krajowych do pozostałych)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
KOSZTY
(Relacja przewidywanych kosztów do oczekiwanych efektów w odniesieniu do innych analogicznych projektów)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
ERGONOMIA UŻYTKOWANIA
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
1|2
Ministerstwo Obrony Narodowej
Innowacje dla Sił Zbrojnych RP
Nie wypełniać dla kategorii: KONCEPCJA, PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
(dostosowanie przedmiotu projektu do możliwości psychofizycznych człowieka, relacja człowiek – maszyna –
warunki otoczenia)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
2|2
Download