Document

advertisement
Formularz konkursu „SEKAP i ORSIP - w świecie e-usług” w ramach Regionalnego
Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu, dostępnym pod
adresem: http://e-slask.pl/article/regulamin_konkursu
☐TAK
☐NIE
(prosimy o zaznaczenie znakiem X odpowiedniego pola)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenie konkursu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późń. zm.)
☐TAK
☐NIE
(prosimy o zaznaczenie znakiem X odpowiedniego pola)
METRYCZKA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Adres e-mail:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Nr telefonu:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
1
PYTANIA KONKURSOWE
1. Ile wojewódzkich jednostek organizacyjnych świadczy swoje usługi na platformie
www.sekap.pl?
a) 4
b) 0
c) 5
d) 6
Odpowiedź: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
2. Podaj wysokość nad poziomem morza (m n.p.m.) terenu, na którym znajduje się „Spodek”
w Katowicach:
(podpowiedź - uruchom dowolną mapę na platformie www.orsip.pl i skorzystaj z narzędzia
„Wysokość (NMT)”)
a) 217 m n.p.m.
b) 207 m n.p.m.
c) 270 m n.p.m.
d) 720 m n.p.m.
Odpowiedź: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
3.
W którym z wymienionych katalogów usług na platformie sekap.pl znajduje się usługa
„Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego”?:
a) Sprawy obywatelskie
b) Rejestracja pojazdów
c) Podatki i opłaty
d) Usługi techniczne
Odpowiedź: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
4.
Podaj przedział, w którym mieści się długość pasa startowego na lotnisku „Muchowiec” w
Katowicach:
(podpowiedź - uruchom moduł „Fotomapa” na platformie orsip.pl i skorzystaj z okna
„szukaj adresu” oraz narzędzia „mierz odległość”)
a) 2 km - 2,5 km
b) 1,5 km - 2 km
c) 0,75 km - 1,25 km
d) 0,5 km - 0,75 km
Odpowiedź: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
2
5.
Zaproponuj hasło reklamowe/promocyjne dla platformy www.sekap.pl lub www.orsip.pl
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Punktacja:
• Pytania 1-4 - na podstawie poprawności udzielonych odpowiedzi (poprawna – 1 punkt, niepoprawna – 0
punktów)
• Pytanie 5 - na podstawie pomysłowości i kreatywności w skali 1-5 punktów (jako średnia arytmetyczna ocen
członków Komisji)
3
Download