EBSCOhost - EBSCO Support

advertisement
Przewodnik
Wykorzystanie listy wyników
EBSCOhost
http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php
EBSCOhost jest bogatym narzędziem informacji oferującym różnorodne bazy pełnotekstowe i popularne
bazy danych wiodących dostawców informacji. W tym przewodniku zajmiemy się funkcjami listy wyników
na platformie EBSCOhost, jak zawężanie wyników za pomocą ograniczeń oraz faset.
Ogranicz wyniki do pełnego tekstu lub czasopism naukowych (recenzowanych) bądź zmień zakres
chronologiczny swoich wyników za pomocą suwaka dat. Kliknij ograniczenie, żeby zaktualizować swoją
listę wyników. Aby wyświetlić całą listę dostępnych ograniczeń, kliknij link Pokaż więcej.
W zależności od przeszukiwanych baz danych, masz możliwość ograniczenia wyszukiwania do
określonego tytułu publikacji lub do wyników z określonego przedziału dat. Po wybraniu ograniczeń
kliknij Szukaj.
Lista wyników zawiera domyślnie wszystkie wyniki. Aby wyświetlić wyniki z określonego typu źródła, jak
czasopisma naukowe, periodyki, gazety lub książki, wybierz pola wyboru dla żądanych rodzajów źródeł
Kliknij link Pokaż więcej, aby zobaczyć wszystkie dostępne typy źródeł lub tematy. W wyświetlonym
oknie wybierz kilka terminów, następnie kliknij Aktualizacja. W zależności od przeszukiwanej bazy
danych, fasety mogą odejmować Tematy, Hasła tezaurusa, Nazwy firm lub Publikacje.
Gdy zawężasz swoje wyniki wyszukiwania, każda pozycja dodawana jest do panelu Bieżące wyszukiwanie.
Kliknięcie linku hasła przedmiotowego w panelu uruchamia wyszukiwanie tylko dla tego hasła. Kliknięcie
Ikony
usuwa hasło z panelu Bieżące wyszukiwanie i powoduje odświeżenie wyników wyszukiwania.
Wyświetl Szczegółowy opis artykułu trzymając kursor myszy na ikonie szkła powiększającego obok tytułu
artykułu. Opis ten obejmuje część abstraktu artykułu oraz zawiera ikony pełnego tekstu,
gdy jest on dostępny.
Kliknij ikonę folderu, aby dodać artykuły do folderu. Folder z zapisanymi pozycjami jest dostępny do końca
pojedynczej sesji wyszukiwania. Możesz również zalogować się do swojego osobistego folderu Moje
EBSCOhost, klikając link Zarejestruj się znajdujący się na górze ekranu, aby na stałe zapisać swoje wyniki.
Jeśli istnieją obrazy powiązane z artykułami na Twojej liście wyników, wyświetl je przytrzymując kursor
myszy na miniaturze obrazu. Spowoduje to wyświetlenie obrazu na ekranie.
Twoja historia wyszukiwania dla bieżącej sesji jest dostępna klikając link Historia wyszukiwania pod polem
wyszukiwawczym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Użycie funkcji historii
wyszukiwania na stronie Działu Wsparcia EBSCO.
Możesz uporządkować listę wyników według daty, źródła, autora lub trafności, używając menu
rozwijanego nad listą wyników.
Rozwijane menu Opcje wyświetlania pozwala ustawić format wyników, włączyć lub wyłączyć szybki
podgląd obrazu, ustawić liczbę wyników na stronie oraz wybrać preferowany układ strony.
Aby umieścić link do wyszukiwania w swoim folderze osobistym, kliknij Udostępnij. Z wyświetlonego menu
wybierz Dodaj wyszukiwanie do folderu. W tym menu możesz również dodać wszystkie wyświetlane
wyniki do folderu, stworzyć powiadomienie (Wyślij alert e-mailem), skopiować stały link do swojego
wyszukiwania lub udostępnić go za pomocą portali jak Facebook i Twitter.
Podczas sesji kolumny po obu stronach listy wyników można ukryć lub rozwinąć. Aby ukryć lub rozwinąć
kolumnę, kliknij strzałkę na szczycie kolumny.
Kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.
Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO
http://support.ebsco.com
Download