Ewaluacja w organizacjach non

advertisement
Zgłoszenienaspotkanie
Ewaluacja w organizacjach non-profit
które odbędzie się 10 stycznia 2014 w Łodzi
Dane uczestnika:
Imię*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Nazwisko*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Organizacja*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Adres organizacji*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Adres do korespondencji
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
(jeśli inny, niż adres organizacji)
Numer telefonu
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Adres e-mail*
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
deklaruję chęć uczestnictwa
w warsztatach
☐
(liczba miejsc ograniczona)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji spotkania „Ewaluacja w
organizacjach no-profit” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
………………….
…………………..
data
podpis
Deklarację uczestnictwa proszę przesłać
na adres e-mail:[email protected]
lub nr fax: (42) 636-14-86
Informacji udziela: Aleksandra Januszkiewicz, tel. +48 601 216 616
Download