Konflikt interesów

advertisement
Rozwiązywanie konfliktów
Magdalena Wierzańska
Konflikt



Conflictus (łac.)  ZDERZENIE
Confligre (łac.)
Różnica tendencji, poglądów, pomysłów, idei,
wartości, potrzeb …
Konflikt powstaje gdy:




strony są od siebie zależne,
poglądy są trudne do pogodzenia,
nie można osiągnąć celów,
strony blokują się wzajemnie.
Cykl konfliktu
POSTAWY
SPOSTRZEGANIE
KONSEKWENCJE REAKCJE
Struktura konfliktu – koło Moore’a
K.RELACJI
K. STRUKTURALNY
K.WARTOŚCI
K.DANYCH
K. INTERESÓW
Konflikt wartości



Różnice religii, ideologii…
Wartości związane z własnym „ja”
(tożsamości).
Różnice konwenansów, obyczajowości dnia
codziennego.
Konflikt relacji





Błędne spostrzeganie.
Nieefektywna komunikacja.
Silne emocje.
Stereotypy.
Chęć odwetu.
Konflikt danych



Brak informacji.
Błędna lub różna interpretacja danych.
Różne procedury zbierania danych.
Konflikt interesów



Rzeczowy: finanse, czas, ilość obowiązków.
Proceduralny: sposób postępowania.
Psychologiczny: poczucie godności,
bezpieczeństwa.
Konflikt strukturalny

Wynika z sytuacji zewnętrznej: złego
rozplanowania zasobów, obowiązków, czasu
realizacji, stanowisk…
Rozwiązywanie konfliktów

Sprowadźmy
konflikt do wspólnej
negocjowalnej
płaszczyzny:
struktury lub
interesów, które są
realne w
rozwiązaniu.
Style reagowania na konflikt
Rywalizacja
Współpraca
Kompromis
Unikanie
Dostosowanie
Rozwiązywanie konfliktu:




Nawiązanie kontaktu (spotkanie,
przedstawienie się, okazanie szacunku).
Komfortowe warunki spotkania.
Rozmowa: przedstawienie i wysłuchanie racji
obu stron, ustalenie wspólnych norm.
Przełamanie oporu do współpracy.
Rozwiązywanie konfliktu


Dialog (zmiana postawy z walki na
współpracę, zdefiniowanie przyczyn
konfliktu, skupienie się na rozwiązaniu
problemu: wybór najlepszego rozwiązania
w stylu „wygrana-wygrana”). Oddzielenie
problemu od osoby!!!
Spisanie umowy.
Negocjacje

Wspólnie wypracowane porozumienie na
drodze negocjacji daje najlepszy efekt.

Negocjator, mediator, arbiter a sędzia?
Rozstrzyganie sporów przez sędziego daje
efekt „wygrany-przegrany” i pozostawia
poczucie niesprawiedliwego werdyktu.
Negocjacje to współpraca.
Bariery współpracy






Reakcje.
Emocje.
Chęć wygranej i/lub odwetu.
Brak zaufania, satysfakcji i poczucia
bezpieczeństwa.
Dążenie do „swojej racji”.
Biegunowe myślenie i podwójne normy.



Komunikaty typu „Ja” … „bo TY znowu …”
Ocenianie drugiej strony.
Brak odzwierciedlania w komunikacji.
Dziękuję za uwagę ;)
Magdalena Wierzańska
kontakt: [email protected]
gmail.com
www.mwierzanska.blogspot.com
Download