podstawy-zarzadzania-opracowanie

advertisement
2
PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie
XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i
Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem kapitalizmu. KAPITALIZM równość wszystkich podmiotów i obywateli, swoboda podejmowania działalności gospodarczej.
Powstała klasa menadżerów i klasa robotnicza. Wynik kapitalizmu - KONKURENCJA - prowadzi
do rozwoju, wysiłku, postępu technicznego, ale też niszczy tych, którzy nie dotrzymują kroku w
rozwoju. KLIENT - najważniejszy element w przedsiębiorstwie - to on nabywa usługę lub produkt,
który produkujemy. Odkryto w wyniku badań nad organizacją i zarządzaniem, że powoduje one
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na ry nku. Pierwszą osobą, która zajęła się badaniami
naukowymi nad organizacja i zarządzaniem jest amerykański inżynier TAYLOR, żyjący na
przełomie XIX i XX wieku. Był on owładnięty myślą o uzyskaniu wzrostu wydajności pracy.
Obiektem jego badań byli robotnicy na stanowiskach wykonawczych. Co robił aby osiągnąć wzrost
wydajności pracy? Badał ruchy robocze - obserwował zachowanie przy pracy - ruchu ciała, rąk i
nóg - wykazał, że niektóre ruchy można skrócić lub wyeliminować - zastosował badania
chronometryczne. Podział pracy - zastosował podział pracy na drobne elementy, które zostały
przydzielone wielu osobom - cel - nabycie wprawy i przez to szybsze wykonywanie danych
czynności. Oddzielenie wykonawstwa od przygotowania - pracownik na stanowisku wykonawczym
powinien dostawać gotowe rysunki, normy, elementy do wykonania pracy a proces przygotowania
został przesunięty do biur przygotowania pracy. motywacja pieniężna - pobudzanie do wydajności
za pomocą pieniądza - Taylor opracował pewne normy pracy dziennej - ustalo ne na podstawie
najbardziej wydajnych osób - akord progresywny - przy przekroczeniu normy zadanej - dużo
większy wzrost premii. Krytyka (współczesna) systemu Taylorowskiego: Ad.1. - nie wszystkie
ruchy z punktu widzenia obserwatora można wyeliminować biorąc pod uwagę punkt widzenia
fizjologii; Ad.2. - po dłuższym okresie wydajność stabilizuje się a nawet spada (wyobcowanie,
alienacja - brak zainteresowania dana pracą); Ad.3. - największym kapitałem jest człowiek, z jego
pomysłami, innowacjami, człowiek nie jest dodatkiem do maszyny; Ad. 4 - obecnie istnieje termin
„homo economicus” - człowiek reagujący tylko na bodźce ekonomiczne. W chwili obecnej odmianę
systemy Taylorowskiego mamy w Japonii. Taylor zalicza się do szkoły klasycznej. II postać Europejczyk - Francuz Henryk Fayal - inżynier żyjący na przełomie XIX i XX wieku - praktyk.
Nurty i kierunki zarządzania - omówienie
Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja
Ewolucja koncepcji zarządzania
Zasady zarządzania według Fayala-opracowanie
Organizacja i zarządzanie - wykłady - Teoria decyzji
F. Taylor
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards