EGZAMIN-FIZJOT- III ROK (3).

advertisement
FIZJOTERAPIA III ROK – PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII
(semestr letni )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Wymień obszary rozwojowe i opisz wzorzec rozwoju psychoruchowego dziecka
Scharakteryzuj rozwój motoryczny dziecka
Scharakteryzuj rozwój wzroku i ruchów precyzyjnych u dziecka
Scharakteryzuj rozwój słuchu, mowy i języka u dziecka
Scharakteryzuj rozwój społeczny, emocjonalny i behawioralny u dziecka
Wymień i scharakteryzuj etapy rozwoju poznawczego
Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej (dyspraksja) - charakterystyka
Wyjaśnij znaczenie następujących terminów: opóźnienie rozwoju, upośledzenie, niezdolność,
trudności w nauce, ograniczenie
Nieprawidłowy rozwój motoryczny u dzieci – objawy i przyczyny
Mózgowe porażenie dziecięce – definicja, objawy
Omów przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego
Obraz kliniczny i wczesne objawy MPDz
Wymień i scharakteryzuj podstawowe postacie MPDz
Spastyczne porażenie dwukończynowe - charakterystyka
Spastyczne porażenie połowicze - charakterystyka
Spastyczne porażenie czterokończynowe- charakterystyka
Wymień i scharakteryzuj objawy współistniejące w MPDZ
Przyczyny i objawy zaburzeń neurorozwojowych u dzieci
Przyczyny i objawy zaburzeń neurorozwojowych w okresie okołoporodowym
Przyczyny i objawy zaburzeń neurorozwojowych po urodzeniu
Dziecko wiotkie – przyczyny i objawy
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Ataksja u dzieci – definicja, objawy i przyczyny
Rozszczepy rdzenia kręgowego u dzieci – przyczyny, objawy i powikłania
Wodogłowie u dzieci – przyczyny, objawy neurologiczne, leczenie
Krwotoki nadoponowe i podtwardówkowe u dzieci – przyczyny i objawy, diagnostyka
Udary mózgu u dzieci – objawy i przyczyny
Choroby nerwowo-mięśniowe u dzieci – przyczyny i ogólna charakterystyka
Rdzeniowy zanik mięśni – charakterystyka, objawy, rokowanie
Neuropatie obwodowe u dzieci– przykłady, przyczyny, objawy
Zespół Guillana-Baarego – przyczyny, objawy, leczenie
Dystrofia mięśniowa Duchenn’a – przyczyny, objawy
Dystrofia mięśniowa Duchenn’a – powikłania, leczenie, rokowanie
Dystrofia miotoniczna – charakterystyka, objawy
Problemy neurorozwojowe u dzieci z Zespołem Downa
Płodowy zespół alkoholowy – przyczyna, cechy charakterystyczne
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards