Liceum Ogólnokształcące semestr III

advertisement
Liceum Ogólnokształcące semestr III
Przedmiot: Język polski- mgr Monika Banaszkiewicz
1) Obraz patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
2) Wizerunek śmierci w wybranej epoce literackiej.
3) Rodzaje i funkcje związków frazeologicznych.
Przedmiot: Język angielski- mgr Małgorzata DudziakŻelechowska
1) My ordinary day.
2) My family.
3) Describe your flat/house.
Przedmiot: Matematyka (należy oddać zrobione wszystkie zadania)
- mgr Marta Pietrow
Zad.1. Sporządź w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji: f ( x)   x 2 ,
1
g ( x)  2 x 2 , h( x)   x 2 . Co można zauważyć?
2
Zad.2. Dany wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej zapisz w postaci
iloczynowej: f ( x)  3x 2  6 x  9.
Zad.3. Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f ( x)  2 x 2  12x  10,
w przedziale x  0,1 .
Przedmiot: Historia i społeczeństwo- mgr Rafał Hordyjewski
1) Scharakteryzuj na wybranych przykładach antyczne wzory bohaterstwa ,
żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich odbiór w powyższych epokach.
2) Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę ludzi kościoła w budowie
państwa polskiego.
3) Scharakteryzuj spory o przyczyny upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Przedmiot: Geografia- mgr Joanna Dębska
1) Scharakteryzuj strefy klimatyczne na kuli ziemskiej.
2) Scharakteryzuj strefy roślinno- glebowe kuli ziemskiej.
3) Scharakteryzuj procesy egzogeniczne ( zewnętrzne) kształtujące
powierzchnię Ziemi.
4) Charakterystyka wiatrów.
Przedmiot: Biologia – mgr inż. Magdalena Dyndur
Zakres rozszerzony:
1) Charakterystyka wirusów.
2) Modyfikacje organów wegetatywnych roślin nasiennych.
3) Związki symbiotyczne i znaczenie grzybów.
Zakres podstawowy:
1) Biologiczne oczyszczanie środowiska.
2) Rośliny modyfikowane genetycznie.
3) Formy ochrony przyrody.
Download