Tematy prac kontrolnych LO III 16

advertisement
Tematy prac kontrolnych Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,LIDER”
s. III A
I. Język polski (do wyboru)
1. Na podstawie dwu poznanych utworów I. Krasickiego i J. Wybickiego
scharakteryzuj oświeceniowy model patriotyzmu.
2. Na wybranych przykładach scharakteryzuj kreację kochanka w literaturze
oświecenia i preromantyzmu.
II. Język angielski (120-150 słów).
Otrzymałeś prezent urodzinowy od przyjaciela z Anglii, napisz do niego
list z podziękowaniami.
III. Historia i społeczeństwo (do wyboru)
1. Kultura i osiągnięcia starożytnego Rzymu.
2. Kultura i osiągnięcia starożytnej Grecji.
IV. Geografia
Wpływ pogody i klimatu na warunki życia i działalność człowieka.
V. Matematyka
Download