SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y

advertisement
SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów
NIP 927-16-77-943 REGON 000310396
tel. 797 606 266 (Zamówienia Publiczne)
fax. (68) 352 87 59
e-mail: [email protected]
Sulechów, dnia 08.09.2016 r.
Dotyczy postępowania nr 24a/ZP-PN/2016
„Dostawa leków - powtórka”
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie nr 1
Czy w pakiecie zbiorczym poz. 137 i 138 (Budesonid 0,5 i 0,25 mg/ml 2 ml do nebulizacji)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może
nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 137 i 138 (Budesonid 0,5 i 0,25 mg/ml 2 ml do
nebulizacji) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach
pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 118 (Bupivacaini (Marcaine Spinal Heavy) 0,5%
4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania Zamawiający dopuści w pakiecie 1,
pozycji 161 oraz 162 produkt Nutridrink smak neutralny i waniliowy w opakowaniu 4x125 ml
z przeliczeniem ilości (1 butelka 200ml = 1 butelka 125 ml)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania Zamawiający dopuści w pakiecie 1,
pozycji 163 produkt FortiCare w opakowaniu 4x125 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 164 dopuści produkt Nutridrink Protein, dieta
kompletna hyperkaloryczna wysokobiałkowa w opakowaniu 4x125 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7
Wskazane w pozycji 181 mleko NAN HA 90ml dostępne jest w opakowaniach 90mlx32szt.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 47 pełnych opakowań
NAN HA 90mlx32szt?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w pozycji nr 199 Dobutamina 0,25g fiol.dopuszcza Dobutaminę w formie
koncentratu do infuzji w postaci ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 118 Bupivacainum spinal była roztworem
hiperbarycznym?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wymaga aby ciprofloksacyna w pakiecie 98 była w postaci monowodzianu?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 11
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 12
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący
się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w
SIWZ tabletka
a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz
ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg., tabl., flak., worki?
Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml mg.,
tabl., flak. ,worek netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15
Dotyczy poz.nr 15 – prosimy o dopuszczenie do wyceny Hepatanol tabl.40 szt o składzie skład
L-asparaginian L-ornityny 100 mg + Cholina 35 mg
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 16
Dotyczy poz. Nr 112 – czy chodzi o dawkę 0,1 mg/2 ml ? Nie ma dawki leku 0,05/2ml.
Odpowiedź: Tak, chodzi o dawkę 0,1 mg/2 ml.
Pytanie nr 17
Dotyczy poz. Nr 130 – czy należy wycenić tabl. o przedł. Uwal . w dawce 0,4 tylko taka postać
jest dostępna.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 18
Dotyczy poz. Nr 153 – jaką wielkość op. wycenić.
Odpowiedź: 500 ml.
Pytanie nr 19
Dotyczy poz. Nr 180 – brak produkcji op. 60 ml . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 70 ml
w ilości 96 fl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 20
Dotyczy poz. Nr 182 – brak produkcji op. 90 ml . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 70 ml
fl. Jaką ilość fl. Wycenić.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21
Dotyczy poz. 209- czy należy wycenić lek w postaci amp.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Leki stosowane w zakażeniach
pozycja 100 produktu leczniczego w opakowaniu flakon z dwoma portami?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 23
Jaką pojemność preparatu Zamawiający wymaga w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 153?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 154 10% roztworu aminokwasów do podaży dożylnej w żywieniu
parenteralnym noworodków donoszonych i wcześniaków zawierającego cysteinę, taurynę oraz
inne
aminokwasy,
a
nie
zawierającego
kwasu
glutaminowego?
Roztwór aminokwasów bez kwasu glutaminowego jest rekomendowany dla wcześniaków
i dzieci po zabiegach neurochirurgicznych, z uszkodzoną barierę krew – mózg.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 155 produktu leczniczego konfekcjonowanego w stojącym opakowaniu
z dwoma różnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 156 emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000ml
olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony
(50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 250ml do podawania również
wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 157 emulsji tłuszczowej Intralipid 10% 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 158 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór
aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją
tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego)
węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 159 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór
aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju
rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Płyny infuzyjne, żywienie
pozajelitowe pozycja 160 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór
aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju
rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 161 diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku czekoladowym - dieta
wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), ubogoresztkowaresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina,
serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(5,8g/100ml),
węglowodany (maltodekstyny,
o osmolarności 400 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
cukier
trzcinowy)(18,8g/100ml),
błonnik
(0,5g/100ml)
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 162 diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta
wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka)
(5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany
(maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 164 diety Fresubin Protein Energy Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa,
wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), ubogoresztkowa, zawierająca białko mleka(10g/100ml), tłuszcze
(olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier
trzcinowy)(12,4g/100ml), błonnik(kakao)(0,5g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 165 diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka,
o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na
gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 168 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia
dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina
i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej
rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220
mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 169 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia
dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina
i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności
330 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 170 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia
dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g / 100ml), węglowodany (maltodekstryny)
(17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 171 diety Diben w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko
mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej
słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml)
o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka
zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345
mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 39
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 172 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia
dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny)
(17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 173 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia
dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina
i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności
330 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 174 diety Fresubin Hepa w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia
dojelitowego bogatoresztkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml) stosowana w niewydolności
wątroby zawierająca białko (wysoka zawartość aminokwasów rozgałęzionych, niska za¬wartość
aminokwasów aromatycznych): soja, mleko (kazeina); amino¬kwasy(4g/100ml), tłuszcze (22%
MCT): MCT, olej sojowy, olej rzepakowy (4,7g/100ml), węglowodany (maltodekstryny
(17,9g/100ml), błonnik(polisacharydy soi) (1,0g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 42
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 175 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia
dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe
ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe
peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51%
MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml),
węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa
zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 43
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 176 diety Fresubin Energy Drink 200ml różne smaki - dieta wysokokaloryczna(1,5
kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej
rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier
trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Preparaty do żywienia dojelitowego
pozycja 177 zestawu do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika długości 200 cm
z pustym workiem, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem
do zgłębników typu EN- lock, Amika Pump Set EasyBag, universal?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 45
Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety,
odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o możliwość zaoferowania zamiennika o nazwie handlowej Lactodr, będącego dietetycznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103 w zapewniającym wysoką aktywność stężenia 6 mld CFU/kapsułkę,
konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią
ilość opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 46
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5 – względnie wprowadzi możliwość podwyższenia ceny
brutto w razie podwyższenia stawki podatku VAT? Obecny zapis jest niekorzystny finansowo do
Wykonawcy i przede wszystkim może prowadzić do dostaw towaru po cenie rażąco niskiej.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 47
Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015
r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania
zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 48
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.5? Konieczność oczekiwania na sprawdzenie dostawy
znacznie wydłuża procedurę dostawy i opóźnia kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.3 frazę „potwierdzona przez pracownika apteki” względnie
uściśli, jaka jest procedura potwierdzania faktury i jakie obowiązki spoczywają w tym zakresie
na Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 50
Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy reklamowanych produktów wskazany w par. 6.2 z 48
godzin do 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest
niemożliwe.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 51
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.4?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.1? Oczywiste jest, że na etapie przedsądowym
prowadzone są negocjacje, ale Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zaangażowania do
negocjacji członków zarządu spółki Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 53
Czy Zamawiający dopisze w par. 9.3 in fine „pod rygorem nieważności”? Brak tego rygoru jest
ryzykowny także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 149-152 insulin w postaci
wstrzykiwaczy SoloStar?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych netto i brutto za sztukę do 4
miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards