ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

advertisement
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ,, DOSTAWY LEKÓW DLA ROPS BRANICE’’
NR. SPRAWY ATE-03/2008
Dotyczy; dostawy leków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009r Nr. Sprawy ATE-03/2008
Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia;
1. Czy zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości opakowań. Jeżeli ilość
opakowań wychodzi po przecinku , czy wykonawca ma tak zostawić , czy zaokrąglić
do pełnego opakowania w górę?
Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie odpowiedników?
Tak Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie odpowiedników o ile są tańsze.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie tabletek zamiast drażetek, drażetek
zamiast tabletek, tabletek powlekanych zamiast zwykłych, fiolek zamiast ampułek,
ampułek zamiast fiolek? Na stosowanie zamiennych postaci?
Tak Zamawiający wyraża zgodę.
4. Jeżeli jakiś lek jest już nie produkowany lub występuje tymczasowy brak na rynku to
czy wykonawca ma podać ostatnią cenę dostaw?
Tak Wykonawca ma podać ostatnią cenę.
5. Czy Zamawiający w pakiecie wykaz leków poz. 40 miał na myśli lek w dawce
100mg/2ml?
Tak Zamawiający ma na myśli lek w podanej dawce.
6. Czy Zamawiający w pakiecie leki różne pozycja 25 maść detromycyna miał na myśli
lek 5 g?
Tak Zamawiający ma na myśli lek 5 g.
7. Czy Zamawiający w pakiecie leki różne pozycja 28 miał na myśli 3 opakowania x 10
ampułek czy 3 ampułki?
Zamawiający ma na myśli 3 ampułki.
8. Czy Wykonawca w pakiecie leki różne pozycja 102 ma wycenić pioktaninę wodną
czy spirytusową?
Należy wycenić pioktaninę spirytusową.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu leki różne pozycje;
- 21- Cyclonamina - koniec produkcji,
- 53- Hemofer F prolongatom – koniec produkcji,
- 92- Pentaeritritol forte – brak produkcji
- 99- Polpressin – koniec produkcji,
-
107- Pyramidonium – koniec produkcji,
112- Retiazid – koniec produkcji,
128- Sulfaguanidynum – koniec produkcji,
145- Urenie- koniec produkcji,
162- Ventrisol – koniec produkcji,
163- Veramid – koniec produkcji
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu leki różne podane pozycje
21,53,92,99,107, 112, 128, 145, 162, 163, str. 4 Załącznik do SWIZ ATE-03/2008
Download