Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (.doc)

advertisement
Załącznik nr 1
PRANIE I DEZYNFEKCJA BRUDNEJ BIELIZNY SZPITALNEJ
1.Przedmiotem zamówienia jest bieżąca usługa (wraz z transportem) polegająca na sortowaniu,
dezynfekcji, praniu i prasowaniu następującego asortymentu:
a) bielizny płaskiej,
b) fartuchów, bluz, garsonek, spodni, spódnic, koszul,
c) pidżam i szlafroków,
d) zasłon, firan, koców, bieżników.
e) poduszek
f) wkładów do mopa
2. Prosimy o podanie ceny jednostkowej za wykonanie usługi (sortowanie, pranie, dezynfekcja,
prasowanie) 1 kg bielizny.
3. Przewiduje się miesięczną wielkość prania w ilości 1 350 kg.
4. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania brudnej bielizny, dostarczania czystej bielizny
oraz realizacji transportu z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z
wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Odbiór bielizny brudnej i dostawy bielizny czystej będą realizowane transportem
Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego punktu zdawczo – odbiorczego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania usługi pod względem
ilościowym, wagowym oraz jakościowym, w tym do wykonywania badań mikrobiologicznych
wymazów z bielizny.
7. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do bieżącej kontroli warunków Wykonawcy, w
jakich usługa jest wykonywana.
8. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania technologii właściwej do prania bielizny
szpitalnej w celu uzyskania odpowiedniego efektu czystości, dezynfekcji, estetyki i trwałości
bielizny (w zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz rodzaju asortymentu).
9. Stosowane w procesie prania środki piorące i dezynfekcyjne muszą być przeznaczone do
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej (odpowiednie atesty, certyfikaty).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji dotyczącej jakości i ilości pranego
asortymentu w okresie 2 dni od chwili dostarczenia przez Wykonawcę bielizny czystej.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uwzględniania reklamacji w ciągu 48 godzin od
chwili zgłoszenia.
11. Wykonawca będzie obciążany kosztami dodatnich wyników badań mikrobiologicznych
wymazów pobranych przez Zamawiającego z bielizny szpitalnej z oryginalnie zapakowanych
przez Wykonawcę dostaw bielizny, w przypadku prowadzenia dochodzenia
epidemiologicznego i podejrzenia, że źródłem zakażenia może być bielizna szpitalna.
12. Znakowanie każdej sztuki z w/w asortymentu wg symboli i oznaczeń ustalonych
z Zamawiającym. Każda nowo wprowadzona do użytkowania partia bielizny będzie
przekazana do oznakowania w oddzielnych opakowaniach,
13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 98.30.00.00-6- Różne usługi; 98.31.00.00-9- Usługa
prania i czyszczenia na sucho; 98.31.10.00-6- Usługa odbioru prania; 98.31.50.00-4- Usługa
prasowania.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards