Wstęp - Przetargi

advertisement
OPIS Nr 1 - Centralna Sterylizatornia
W Szpitalu rocznie wykonuje się około 8000 zabiegów operacyjnych w zakresie:
1. chirurgii ogólnej
2. ortopedii
3. ginekologii i położnictwa
4. laryngologii
5. urologii
6. chirurgii urazowej
7. chirurgii naczyniowej
jak również szeroko pojęte zabiegi endoskopowe: laparoskopie, kolonoskopie,
rektoskopie, histeroskopie, gastroskopie, cystoskopie, artroskopie i inne.
Oprócz tego wykonywane są drobne zabiegi ambulatoryjne m.in. ginekologiczne,
laryngologiczne, chirurgiczne.
Plan Centralnej Sterylizatorni musi uwzględniać obowiązujące rozporządzenia dotyczące
standardów architektonicznych i wyposażenia CS.
Należy uwzględnić, jaką drogą będzie transportowany sprzęt ciężki i duży gabarytowo do
i z CS np. autoklawy i inny sprzęt medyczny, elektroniczny oraz oprzyrządowanie
(montaż, naprawa, kasacja sprzętu itp.).
W Centralnej Sterylizatorni muszą być podłączone wszystkie media zasilające o
odpowiednich parametrach z uwzględnieniem lokalizacji oraz sieć komputerowa.
Uwagi ogólne:








wszystkie drzwi szerokie min. 110 cm
drzwi w komorze wydawania szerokości 140 cm z okienkiem podawczym
drzwi wewnętrzne i międzystrefowe z szerokimi okienkami podawczymi
otwieranymi w pionie
pomiędzy wszystkimi strefami muszą być śluzy
składzik porządkowy 1 po stronie czystej i 1 po stronie brudnej
ubikacja z umywalką 1 po stronie czystej i 1 po stronie brudnej
regały w strefie sterylnej i czystej przewiewne, część z nich wzmacniana na
ciężkie zestawy, regały w strefie brudnej z pełnej blachy wszystkie wykonane z
blachy kwasoodpornej
system transportowy kompatybilny ze sprzętem myjąco dezynfekującym oraz
pomiędzy poszczególnymi elementami transportowymi (wózki, kontenery,
pojemniki transportowe szczelnie zamykane, i inne)
Strefa brudna
Punkt przyjęcia materiału.
Miejsce na postawienie wózków dowożących brudny sprzęt w punkcie przyjęcia
Winda brudna z bloków operacyjnych.
Pomieszczenie z urządzeniem do mycia i dezynfekcji środków transportu,
pojemników oraz butów operacyjnych
5. Co najmniej 3 stanowiska do mycia ręcznego z pistoletami (woda + sprężone
powietrze) + stanowisko do dezynfekcji manualnej.
6. Regały na brudny sprzęt oczekujący na mycie
7. Regały do przechowywania wózków wsadowych do myjni
8. Dwie przelotowe myjnie dezynfektory duże na minimum 10 jednostek z minimum 6
wózkami wsadowymi.
9. Myjnia ultradźwiękowa – szt 2.
10. Oddzielony zamykany magazyn na detergenty, środki dezynfekujące i pozostałe
środki chemiczne.
11. Pomiędzy strefą brudną i czystą okienko podawcze.
1.
2.
3.
4.
Strona czysta
Magazyn bielizny i materiałów opatrunkowych z zamykanymi szafami.
Wydzielone pomieszczenie do składania i pakowania bielizny
Podświetlany stół do składania i pakowania bielizny
Blaty robocze boczne laminowane,
Podajnik do papieru (wózek na arkusze w różnych rozmiarach)
Podajnik do rękawów foliowych, zgrzewarka
Pomieszczenie do przyjmowania materiałów i narzędzi czystych oraz przeznaczonych
do resterylizacji
4. Pomieszczenie do składania zestawów oraz pakowania narzędzi z podświetlanym
stołem z podświetlaną lupą na 2 stanowiska robocze
5. Regały przewiewne
6. Magazyn do przechowywania materiałów zużywalnych z możliwością
przechowywania w temperaturze ≤ 4 °C
7. Wózek-podajnik do papieru (jak w przypadku bielizny)
8. Podajnik do folii, zgrzewarki
9. Suszarka oraz pistolet do dosuszania narzędzi
10. Pomieszczenie do przechowywania czystych środków transportu z możliwością
wjechania większej ilości wózków w różnych rozmiarach i regałami.
1.
2.




3.
Strefa sterylna
1. 2 autoklawy przelotowe (duże) z wózkami załadowczymi i wyładowczymi każdy, oraz
z wózkami załadunkowymi
2. Sterylizator plazmowy przelotowy z osprzętem
3. Konieczny punkt kontroli posterylizacyjnej z miejscem na odczyt testów
biologicznych i fizyko-chemicznych
4. Magazyn sterylny
 Regały na sprzęt wyjałowiony
 Regały wzmocnione
5. Komora wydawania
 Winda czysta na bloki operacyjne
6. Pomiędzy magazynem sterylnym a komorą wydawania drzwi z okienkiem
7. Wyjście z komory wydawania na korytarz wewnętrzny Sterylizatorni czysty.
Informacje dodatkowe
1. Stacja uzdatniania wody zabezpieczająca zapasy wody demineralizowanej dla
wszystkich urządzeń
2. Szatnia z pełnym węzłem sanitarnym
3. Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym
4. Gabinet kierownika
5. W każdym pomieszczeniu przeznaczonym do obróbki narzędzi, oraz pracy z
materiałem bieliźnianym i opatrunkowym, punkt dokumentacyjny dobrze oświetlony
6. Pomieszczenie do archiwizowania dokumentacji.
Uwaga:
Koncepcja i projekt ma być uzgodniony z upoważnionymi przedstawicielami
Zamawiającego: tj. inż. Elżbieta Mrożek - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno –
Technicznych, lek. med. Marian Ciążyński – Koordynator Zespołu Bloków
Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni.
Download