prezentacja-szpital_nieklanska_1

advertisement
PROGRAM ROZBUDOWY
Szpitala Dziecięcego
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
przy ul. Niekłańskiej
w Warszawie
Warszawa 16 listopada 2010
Obecna działalność Szpitala
świadczenie usług medycznych
w następujących obszarach funkcjonalnych:
Oddziały
Oddział Alergologiczny
Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatrii Noworodka i Niemowlęcia
Oddział Okulistyczny
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Zakład Rehabilitacji
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zakłady Diagnostyczne
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Radiologia ogólna
Ultrasonografia
Tomografia komputerowa
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Przychodnie Specjalistyczne
Poradnia alergologiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia laryngologiczna i audiologiczna
Poradnia Logopedyczna
Poradnia neurochirugiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia szczepień
Poradnie urazowo-ortopedyczna i chirurgiczna
Poradnia preluksacyjna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia psychosomatyczna
Warszawa 16 listopada 2010
Zakres Rozbudowy – projektowany budynek B2
„Zasadą projektu jest prosta kompaktowa bryła, przekryta
płaskim dachem, dobrze wkomponowana w otaczającym
terenie, ale nie dominująca nad otoczeniem”
Dane liczbowe
/ bilans terenu:
• Powierzchnia terenu :
• Pow. zabudowy budynków szpitala:
• Pow. zab. projektowanego bud. B2:
•Pow. dróg wew. i chodników :
• Powi dróg wew. i chod. dla bud. B2:
28.823,00 m²
7.068 m²
991,7 m²
5146 m²
994,43+73,1 m²
Projektowany budynek B2 zlokalizowano po
południowej stronie kompleksu szpitalnego od
ul.Niekłańskiej. Główne wejście do budynku
szpitala dziecięcego znajduje się od ulicy
Holenderskiej.
Nowo projektowany budynek B2 został
zlokalizowany pomiędzy dwoma skrzydłami
istniejącego budynku szpitala dziecięcego. Mieści
się pomiędzy budynkiem A i C, i jest włączony w
kompleks szpitala do budynku B.
/ bilans budynku:
• Powierzchnia użytkowa
• Powierzchnia brutto
• Kubatura brutto
3.753,12 m²
4.958,5 m²
17.082,8 m³
• Wysokość budynku od wejścia do budynku do najwyższego
punktu gzymsu
14,95 m
budynek jest kwalifikowany jako średniowysoki
• Wysokość kondygnacji podziemia
2,80 m
• Wysokość kondygnacji naziemnych
3,45 m
• Wysokość podjazdu dla karetek
3,3 m
Cztery kondygnacje naziemne zajmują funkcje
medyczne.
Kondygnacja podziemna zawiera niezbędne
pomieszczenia techniczne, magazyny, zaplecza
części szpitalnej oraz wszystkie przyłącza do
budynku.
Projektowany budynek B2 posiada własne
niezależne wejścia do budynku oraz podjazd dla
karetek.
Podjazd jest zabudowany, przystosowany dla
równoczesnego podjazdu dwóch karetek.
Warszawa 16 listopada 2010
Plan Zabudowy Terenu
Warszawa 16 listopada 2010
Istniejący budynek B
Warszawa 16 listopada 2010
Elewacja północna
Warszawa 16 listopada 2010
Elewacja południowa
Warszawa 16 listopada 2010
Widok z góry
Warszawa 16 listopada 2010
Projektowany budynek B2
lokalizacja pomieszczeń
Podziemie
Niski Parter - SOR
• korytarz wewnętrzny
• pomieszczenie dystrybucji
• magazyn brudnej bielizny
• magazyn odpadów medycznych
• pomieszczenie porządkowe
• WC ogólnodostępne
• podręczny magazyn depozytowy
• pomieszczenie porządkowe
• pomieszczenia techniczne:
- maszynownia
- wentylatornia,
- przepompownia ścieków,
- magazyn oleju opałowego,
- węzeł cieplny i wod-kan,
- rozdzielnia SN,
- komora transformatorowa z przedsionkiem
TRAFO,
- rozdzielnia główna NN,
- pomieszczenie UPS
• podjazd dla karetek (dwie karetki)
• rejestracja przyjęć pacjentów urazowych
• aneks do przeprowadzania wywiadów
• aneks do postoju czystych wózków
• pomieszczenie dekontaminacji
• strefa segregacji pacjentów
• dwie sale resuscytacyjno-zabiegowe
• gipsownia
• 4-łóżkowa sala obserwacji bezpośredniej
• 2-łóżkowa salę intensywnej opieki medycznej
• łazienka technologiczna
• brudownik
• pokój Piel. Oddziałowej
• gabinet Ordynatora
• pokoje pielęgniarek i lekarzy z częścią socjalną
• rejestrację przyjęć pacjentów do gab.kons.
• 3 gabinety lekarskie w strefie konsultacyjnej
- chirurgicznej,
- pediatrycznej
- laryngologicznej
• pomieszczenie na sprzęt lab.-diag.
• magazyn sprzętu i aparatury
• pomieszczenie porządkowe
Warszawa 16 listopada 2010
Projektowany budynek B2
lokalizacja pomieszczeń
Wysoki Parter - OIT
• śluza pacjenta
• komunikacja czystą
• 2-ie izolatki z własnymi wyposażone w stanowiska do
pielęgnacji niemowląt
• 4-łóżkową salę OIOM
• 2-łóżkową salę OIOM
• punkt pielęgniarski
• pokój przygotowania zabiegów pielęgniarskich
• gabinet zabiegowy
• łazienka technologiczna
• brudownik
• pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji sprzętu
• pomieszczenie „Pro-morte”
• WC personelu damskiego i męskiego
• pokoje pielęgniarek i lekarzy z częścią socjalną i z
łazienkami wydzielonymi przedsionkami
• magazyn leków
• magazyn sprzętu i aparatury
• magazyn czystej bielizny
• pomieszczenie na odpady medyczne
• pomieszczenie porządkowe
• 2 śluzy
• WC personelu,
• gabinet ordynatora,
• sekretariat,
• pokój pielęgniarki oddziałowej,
• pokój dla rodziców
Piętro 1 - POP
• śluza wejściową dla pacjentów
• dwie (damską i męską) 4-częściowe śluzy szatniowe dla
• korytarz czysty
• klatka schodowa czystą łączącą tylko obie kondygnacje bloku
operacyjnego
oraz w ramach Zespołu Sal Wybudzeniowych:
• śluza pacjenta
• magazyn czystych łóżek
• komunikacja czystą
• 9-łóżkowa sala wybudzeń ogólna
• 2-łóżkowa sala wybudzeń wzmożonego nadzoru
• 2-łóżkowa sala wybudzeń dla pacjentów z poparzeniami
• punkt pielęgniarski
• pokój zabiegów pielęgniarskich
• 2 pokoje pielęgniarek z częścią socjalną
• pokój personelu lekarskiego z częścią socjalną
• pokój pielęgniarki oddziałowej
• łazienka technologiczna wyposażoną
• brudownik
• kuchenka oddziałowa
• WC personelu damskiego i męskiego
• magazyn czystej bielizny
• magazyn sprzętu i aparatury
• magazyn leków
• magazyn materiałów sterylnych
• pomieszczenie porządkowe
• śluza fartuchowo-umywalkowa
Warszawa 16 listopada 2010
Projektowany budynek B2
lokalizacja pomieszczeń
Piętro 2 – Blok Operacyjny
• komunikacja czysta
• 2 stanowiska przygotowania pacjenta
• 5 myjni lekarzy
• 5 sal operacyjnych aseptycznych w tym
Dach
• przestrzeń dla wentylatorni
• przestrzeń dla maszynowni urządzeń wentylacji i klimatyzacji
• usytuowano zwyżkę dachową – wyjście na dach , dojścia do
urządzeń technicznych
przystosowana do wykonywania zabiegów
laparoskopowych
• 2 pokoje pielęgniarek z częścią socjalną
• 2 pokoje lekarzy z częścią socjalną
• pokój salowych z częścią socjalną
• pomieszczenie porządkowe strefy czystej
• WC personelu damskiego
• magazyn materiałów sterylnych przeznaczony do
magazynowania sprzętu po sterylizacji i sprzętu
jednorazowego użytku
• magazyn sprzętu i aparatury w tym RTG ramię „C”
• magazyn czystej bielizny
• magazyn czystych łóżek
• magazyn brudny i wstępne mycie i dezynfekcja sprzętu
korytarz brudny
• pomieszczenie porządkowe strefy brudnej
• śluza fartuchowo-umywalkowa.
Warszawa 16 listopada 2010
Podział budynku
Warszawa 16 listopada 2010
Pomieszczenia magazynowe
Pomieszczenia techniczne
Warszawa 16 listopada 2010
SOR
Sale zabiegowe
RTG
+
Warszawa 16 listopada 2010
OIOM
Sale Intensywnego Nadzoru
4-ro i 2- u łóżkowe
Warszawa 16 listopada 2010
SALE WYBUDZENIOWE
Sale wybudzeniowe
13 łóżek
Warszawa 16 listopada 2010
BLOK OPERACYJNY
Sale operacyjne
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Zintegrowany system sterowania Salą Operacyjną
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
Warszawa 16 listopada 2010
- DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ lek. med. Małgorzata Stachurska-Turos
Warszawa 16 listopada 2010
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards