Pobierz case study

advertisement
CASE STUDY Z DZIAŁU HR
Gremi Media S.A.
Zadanie:
Jesteś zatrudniony/a w wydawnictwie na stanowisku Specjalista ds. HR. Zaangażowanie pracowników
w firmie jest na niskim poziomie, pracownicy są przemęczeni, okazują coraz mniejsze zadowolenie z
pracy oraz brak wzajemnego zaufania pomiędzy innymi współpracownikami. Do Zarządu
wydawnictwa również doszły sygnały o konfliktach pomiędzy działami, które zarzucają sobie brak
wysokiej jakości pracy. W tej sytuacji Zarząd jest zaniepokojony wynikami pracowników i zastanawia
się, w jaki sposób można wpłynąć na poprawę zaangażowania pracowników. Pracownicy firmy
przechodzą różne szkolenia wewnętrzne, natomiast są już nimi zmęczeni.
Zaproponuj zarządowi co można zrobić, aby podnieść poziom zaangażowania oraz jakich działań nie
warto podejmować. W swoim rozwiązaniu uwzględnij budżet na planowane działania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards