nazwa stanowiska pracy

advertisement
BIURO KARIER DSW
ul. WAGONOWA 9, p. 1
53-609 WROCŁAW
tel. (071) 358 27 68
e-mail:[email protected]
FORMULARZ ZGŁOSZENIA OFERTY
NAZWA PRACODAWCY:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we
Wrocławiu
DANE TELEADRESOWE:
NIP: 899-22-28-956
REGON: 930090240
ADRES STRONY WWW:
www.4wsk.pl
ADRES E-MAIL:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
[email protected]
PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: Opieka Zdrowotna
NAZWA STANOWISKA PRACY
MIEJSCE PRACY:
Stażysta-praktykant w Wydziale NaukowoBadawczym
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP
ZOZ we Wrocławiu
WYMAGANIA PRACODAWCY
 Obsługa Ms Office
OPIS STANOWISKA: Stażysta (praktykant) zapozna
się z następującymi zagadnieniami:

Nadzór nad szkoleniami zewnętrznymi i
wewnętrznymi pracowników Szpitala

Koordynowanie staży z Urzędu Pracy

Organizowanie praktyk studenckich

Koordynowanie staży cząstkowych w ramach
specjalizacji personelu medycznego z innych
placówek

Wolontariat


Koordynowanie badań klinicznych
Prowadzenie biura
OFEROWANE WARUNKI: Praca w przyjaźnie
nastawionym zespole.
OFERTA SKIEROWANA DO
 studentów i absolwentów
 absolwentów
X studentów
FORMA ZATRUDNIENIA
 umowa o pracę
 umowa zlecenie
 umowa o dzieło
 działalność gospodarcza
X inne
CZAS PRACY
OFERTA DOTYCZY
 pracy
X praktyki
 stażu
 wolontariatu
RODZAJ ZATRUDNIENIA
 na okres próbny
X na czas określony
 na czas nieokreślony
Od godziny 8.00-14.00 (do uzgodnienia)
LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY
1
DATA PODJĘCIA PRACY
Jak najszybciej
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI
Jak najszybciej
UWAGA!
Na dokumentach aplikacyjnych (zarówno na CV, jak i liście
motywacyjnym) należy umieścić klauzulę o ochronie danych
osobowych z własnoręcznym podpisem.
SPOSÓB KONTAKTU Z PRACODAWCĄ
tel. 071 76 60-132
e-mail: [email protected]
Download