Informacja z otwarcia ofert

advertisement
oznaczenie sprawy: DZP/PN/30/2016
1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.11.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.
Zadanie nr 1 – EUS Endo USG (Usg przezprzełykowe)
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 900 000,00 zł brutto
Numer
oferty
1
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Olympus Polska Sp. z o. o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Sporządziła: Alicja Warda
Cena oferty
Termin wykonania
Oferowany termin
płatności
Okres gwarancji
899 994,32 zł
21 dni od dnia zawarcia
umowy
30 dni
36 m-cy
oznaczenie sprawy: ZP/PN/19/2016
1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.11.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.
Zadanie nr 2 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 265 000,00 zł brutto
Numer
oferty
2
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Procardia Medical Sp. z o. o.
ul. Pileckiego 63
02-784 Warszawa
Sporządziła: Alicja Warda
Cena oferty
Termin wykonania
Oferowany termin
płatności
Okres gwarancji
258 999,99 zł
21 dni od dnia zawarcia
umowy
30 dni
36 m-cy
Download