unieważnienie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

advertisement
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Kancelaria: (71) 733 12 00
strona internetowa: www.usk.wroc.pl
50 – 556 Wrocław
Fax: (71)733 12 09
e-mail:[email protected]
Wrocław 23.04.2015r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy : POSTĘPOWANIA NR : USK/DSZ/101/03/2015 z dnia 2015-03-25
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu unieważnia
postępowanie nr USK/DSZ/101/03/2015 z dnia 2015-03-25 na Wykonanie wymiany cewki
kruszącej Coli SLX w zestawie do litotrypsji MODULITH SLX wraz z przeglądem technicznym
i szkoleniem z obsługi systemu.
Uzasadnienie: Nie wpłynęła żadna oferta.
„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
Download