Uczelniana Sieć Komputerowa AGH

advertisement
Uczelniana Sieć
Komputerowa AGH
Szymon Sokół
<[email protected]>
Faza początkowa (1990-1992)

BITNET/EARN w
Polsce - 17.07.1990
 Internet w Polsce –
17.08.1991r.
 Internet w Krakowie –
09.1991

Zarządzenie o rozpoczęciu
budowy USK – JM Rektor
Jan Janowski
Faza początkowa (1990-1992)

Projekt USK - prof.
Krzysztof Zieliński
 Zakończenie budowy
rdzenia
światłowodowego
USK – 04.1992
 Warstwa
dystrybucyjna –
10base5
Rdzeń sieci

Tor światłowodowy łączy ACK Cyfronet,
D-10, B6, B1, C1
Technologia

Ethernet 10Mb/s:
– FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link)
– 10base5 (ThickWire Ethernet)
– 10base2 (ThinWire Ethernet)
Sprzęt

Pierwszy router w USK - Cisco AGS+
Serwery USK

Sun SPARCserver
690MP (1991-1998):
– 4 x SPARC 40MHz
(potem 4 x
HyperSPARC 90MHz)
– 128 - 256MB RAM
– 8 - 72GB przestrzeni
dyskowej
Faza druga – rozbudowa
(1993-1998)
Migracja rdzenia –
FDDI, ATM
 Światłowody w
warstwie
dystrybucyjnej
 Dostęp modemowy
 Podłączenie
Miasteczka
Studenckiego


JM Rektor Mirosław
Handke
Warstwa dystrybucyjna

Do węzłów w D-10, B6, B1, C1 podłączone
są pozostałe budynki
Technologia

Ethernet 10Mb/s:
– 10baseF
– 10baseT

FDDI 100Mb/s
 ATM OC-3 (155Mb/s)
 Fast Ethernet 100Mb/s
– 100baseTX (skrętka)
– 100baseFX (światłowód multimodowy)
Sprzęt

Router Cisco 7000
Sprzęt

Router Cisco 7010
Sprzęt

Router/switch Cisco Catalyst 5500
Sprzęt

Router/switch Cisco Catalyst 5505
Serwery USK

Sun Enterprise 450 (galaxy):
– 4 x UltraSPARC 300MHz
– 4GB RAM
– 196GB SCSI HD (RAID5)
– 2000 użytkowników

Sun Enterprise 250 (www):
– 2 x UltraSPARC 400MHz
– 1GB RAM
– 96GB SCSI HD
Serwery USK

Serwer Sun Enterprise
420R (student):
– 4 x UltraSPARC
450MHz
– 4GB RAM
– 126 GB SCSI HD
– 10000 użytkowników
Serwery USK

Serwery PC – tak było
Faza trzecia – modernizacja
(1998-2004)

Migracja rdzenia i
warstwy dystrybucyjnej Gigabit Ethernet
 Sieci wirtualne
 Dostęp ISDN
 Światłowód do
Miasteczka Studenckiego

JM Rektor Ryszard
Tadeusiewicz
Miasteczko Studenckie

Centralny węzeł w DS-14 „Kapitol”
Technologia

Fast Ethernet 100Mb/s
– 100baseTX (skrętka)
– 100baseFX (światłowód multimodowy)

Gigabit Ethernet 1000Mb/s
– 1000baseSX (światłowód multimodowy)
– 1000baseLX (światłowód jedno- lub
multimodowy)
Sprzęt

Router/switch Cisco Catalyst 4506
Sprzęt

Okablowanie
strukturalne
 Switche Cisco
Catalyst 2950G
www.agh.edu.pl
Stan aktualny
Sprzęt

Routery/switche
Cisco Catalyst 4506
Serwery USK

Serwery Sun (galaxy, student):
–
–
–
–

4* Opteron 270 2.2GHz
16 GB RAM
1TB macierz FiberChannel/UltraSCSI
Gigabit Ethernet
Serwery PC (emix, cache, regent, mops):
–
–
–
–
2* Pentium IV Xeon HT 2.4 MHz
2 GB RAM
144 GB UltraSCSI HDD
Gigabit Ethernet
Serwery USK

Serwery Sun
Serwery USK

Serwery PC
Użytkownicy

11000 komputerów (w tym 4000 w sieci
Miasteczka Studenckiego)
 3000 z 4000 pracowników posiada adresy
e-mail
 20000 studentów studiów dziennych
 10000 studentów zaocznych
Usługi USK








E-mail, FTP, Telnet – od początku
Gopher – od 1992
WWW, IRC, USENET news – od 1993
Zdalny dostęp do plików
Katalog biblioteczny
Skład osobowy („SKOS”)
Zarządzenia władz uczelni
Centralna ochrona antywirusowa
www.agh.edu.pl
Faza czwarta – dalszy rozwój
(2005-)





Rozbudowa głównych
serwerów
Poszerzenie oferowanych
usług
Sieć bezprzewodowa
WiFi (802.11g)
Redundancja połączeń
Poprawa bezpieczeństwa

JM Rektor Antoni
Tajduś
Download