Specyfikacja oferowanego rozwiązania

advertisement
Załącznik nr 1 do oferty
Specyfikacja oferowanego rozwiązania
Niniejszym zobowiązujemy się do dostawy urządzeń o następujących parametrach:
Zasilacz laboratoryjny sterowany z PC – 1 szt.
Nazwa producenta:
Model:
Typ:
Rok produkcji:
Wymaganie
interfejsy komunikacyjne:;
możliwość zdalnego sterowania
za pomocą komend w standardzie
SCPI;
napięcie wyjściowe
tętnienia
dokładność napięcia wyjściowego
prąd wyjściowy
regulowana moc wyjściowa
prędkość narastania zbocza
napięcia wyjściowego
regulacja obciążenia
zabezpieczenia:
automatyczny sensing –
kompensacja spadków napięć na
przewodach;
możliwość generacji przebiegów;
montaż w szafie 19".
Parametry
Min. 1 x USB, 1 x Ethernet
TAK
0 – 200 V;
poniżej 40 mV RMS;
< 0,1% Umax
0 – 140 A;
0 – 10 kW;
10 – 90 % - max. 30 ms
0 – 100% < 0,05% Umax
OVP, OCP, OPP, OTP
TAK
TAK
TAK
Oferta Wykonawcy
Obciążenie elektroniczne sterowane z PC – 1 szt.
Nazwa producenta:
Model:
Typ:
Rok produkcji:
Wymaganie
tryby regulacji
możliwość zdalnego sterowania
za pomocą komend w standardzie
SCPI;
interfejsy komunikacyjne
dokładność
napięcie wejściowe
moc wejściowa
prąd wejściowy
montaż w szafie 19";
Parametry
stałe napięcie, stały prąd, stała
moc i stała rezystancja
TAK
Min. 1 x USB, 1 x Ethernet
≤ 0,2% Imax;
200 V;
Min. 5 kW;
210 A;
TAK
Oferta Wykonawcy
System symulacji baterii akumulatorów - 1 szt.
Nazwa producenta:
Model:
Typ:
Rok produkcji:
Wymaganie
24 kanały typu sink/source
niezależnie sterowane o
parametrach:
izolacja pomiędzy kanałami
interfejsy komunikacyjne:
cyfrowe wejścia / wyjścia
analogowe wejścia / wyjścia;
symulacja uszkodzenia ogniwa
bateryjnego - zwarcie / przerwa
w obwodzie dowolnego kanału,
montaż w szafie 19".
Data sporządzenia
Podpisy
Parametry
zakres napięcia 0 - 5 V;
dokładność napięcia ± 3
mV;
rozdzielczość 0,1 mV;
zakres prądu ± 500 mA;
dokładność prądu ± 4 mA;
rozdzielczość 0,1 mA;
600V;
Min. 1 x Ethernet, 1x CAN;
Min. 8/8
Min. 2/2
TAK
TAK
Oferta Wykonawcy
Download