Urządzenia I/O

advertisement
Urządzenia I/O
Autorzy:
Piotr Domański
Piotr Dondaj
Klasa 2r



Urządzenia wejścia-wyjścia, urządzenia I/O (ang.
input/output device) służą do komunikacji komputera z
użytkownikiem, komputerem lub innym urządzeniem.
Niektóre z tych urządzeń są typowymi urządzeniami
wejścia, inne wyjścia, pozostałe natomiast jednocześnie
wejścia i wyjścia.
Typowe urządzenia wejścia to np.: klawiatura, mysz
komputerowa, skaner, joysticki oraz czytniki nośników
danych.
Typowe urządzenia wyjścia to np.: monitor, drukarka,
głośniki, słuchawki.
Typowe urządzenia wejścia i wyjścia to np.: karta
sieciowa, modem, ekran dotykowy, dysk twardy,
Bluetooth, Irda, USB oraz wszelkie inne nagrywalne
stacje nośników danych.
Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy
służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego
wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji
klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne,
cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu
definiowanym przez użytkownika.
Mysz komputerowa – urządzenie wskazujące używane
podczas pracy z interfejsem graficznym systemu
komputerowego. Wynaleziona została przez Douglasa
Engelbarta w 1963 r. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po
ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni
płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem
podłoża, a po jego zamianie na postać cyfrową komputer
dokonuje zmiany położenia kursora myszy na ekranie.
Najczęściej wyposażona jest w kółko do przewijania ekranu.
Dżojstik – urządzenie wejścia komputera, manipulator służący
do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej
wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na
podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku
powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w
przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe
funkcje sterujące, znajdujące się na podstawce i samym
drążku.
Monitor - ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do
bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem
monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy
komputera.
Drukarka - urządzenie współpracujące z komputerem, służące
do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku
(papier, folia, płótno itp). Niektóre drukarki potrafią również
pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane
cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do
drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami
do wbudowanego w drukarkę slotu).
Głośnik - przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii
elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę
akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd
elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną
proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w
którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do
napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem
przenoszenia głośnika.
Karta sieciowa -(ang. NIC - Network Interface
Card) - karta rozszerzenia, która służy do
przekształcania pakietów danych w sygnały, które są
przesyłane w sieci komputerowej.
Każda karta NIC posiada własny, unikatowy w skali
światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC,
przyporządkowany w momencie jej produkcji przez
producenta, zazwyczaj umieszczony na stałe w jej
pamięci ROM. W niektórych współczesnych kartach
adres ten można jednak zmieniać.
Karta sieciowa pracuje tylko w jednym standardzie
np. Ethernet. Nie może pracować w dwóch standardach
jednocześnie np. Ethernet i FDDI. Karty sieciowe,
podobnie jak switche są elementami aktywnymi sieci
Ethernet.
Przykład karty sieciowej:
Modem - (od ang. MOdulator-DEModulator) urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest
zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały
elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak,
aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię
telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale
radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications
Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej
czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data
Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza
przesyłania danych.
Bluetooth - technologia bezprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami
elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop,
palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi.
Przykład urządzenia Bluetooth:
Bibliografia:



www.elektroda.pl
www.wikipedia.pl
www.google.pl
Download