Zdalny przełącznik światła

advertisement
Zdalny przełącznik
światła
Andrzej Janaszek
Programowanie mikrokontrolerów 2015 –
projekt zaliczeniowy
Opis mikrokontrolera

Zadaniem mikrokontrolera jest przełączanie (włączanie i
wyłączanie) światła

Mikrokontroler umożliwia niezależne włączanie dwóch
lamp, które są podłączone jednym kablem do włącznika w
ścianie (a więc bez mikrokontrolera nie było to możliwe)

Przełączanie odbywa się zdalnie za pośrednictwem łącza
bluetooth

Mikrokontroler może być zdalnie sterowany przy użyciu
komputera i programu Termite (a w przyszłości także
telefonu komórkowego wyposażonego w łączność
bluetooth i odpowiednią aplikację)

Przełączanie światła odbywa się poprzez wpisanie
odpowiedniego polecenia (Wlacz/Wylacz/Przelacz) wraz z
symbolem wybranej lampy (L1/L2)
Schemat projektu - koncepcja
~230V
Lampy
5V
Przekaźniki
Zasilanie
3,3V
Tranzystory
sterujace
Termometr
Mikrokontroler
Moduł
bluetooth
Złącze
programowania
Schemat projektu - układ zasilania
Mostek
prostujący
Włącznik
zasilania
Transformator
~230V  ~7V
stabilizatory
napięcia (3,3V i 5V)
Włącznik
zasilania
Schemat projektu – przełączniki lamp
Przekaźnik
Mikrokontroler
atmega8
Dioda
sygnalizacyjna
Podłączenie
lampy
Tranzystor
sterujący
Schemat projektu – komunikacja
Złącze
programowania
Mikrokontroler
atmega8
Podłączenie
termometru
Moduł
bluetooth
Schemat płytki
Wykonanie mikrokontrolera

Wydruk schematu płytki na kalce technicznej

Naświetlanie płytki miedzianej pokrytej fotorezystem
przez zadrukowaną kalkę

Wywołanie fotorezystu

Wytrawienie płytki

Wypłukanie fotorezystu

Wywiercenie dziur do elementów przewlekanych

Lutowanie elementów

Zaprogramowanie

Zamontowanie mikrokontrolera w puszce od lampy
Zdjęcia wykonanego projektu
Plany na udoskonalenie projektu

Przełączanie lamp z opóźnieniem czasowym

Zegar + przełączanie lamp o ustalonej godzinie (dacie)

Zaprogramowanie wykorzystania termometru
(przewidzianego sprzętowo)


Przekazywanie temperatury na żądanie do komputera

Polecenie wykonywania regularnych pomiarów temperatury
(co określony czas) i ich zapamiętywania (przekazywanie serii
pomiarów do komputera)
Sterowanie za pomocą telefonu

Komunikacja bluetooth telefonu z mikrokontrolerem

Napisanie aplikacji na androida sterującej mikrokontrolerem
Download