EKO BATERIA

advertisement
EKO BATERIA
ZEGAR ZASILANY ZA POMOCĄ ROŚLIN
DONICZKOWYCH
Przedstawienie urządzenia
Jak działa bateria ekologiczna?
 Bateria ekologiczna działa dzięki umieszczeniu pary
lub kilku par połączonych płytek cynkowych i
miedzianych w zawierającym wodę środowisku
takim jak ziemniak. Płytka cynkowa jest elektrodą
ujemną, a miedziana - elektrodą dodatnią. Po
umieszczeniu metali w elektrodzie następuje reakcja
chemiczna. Kwas zawarty w elektrodzie rozbija
strukturę atomową miedzi i cynku, przez co
uwolnione zostają elektrody.
Czego będziemy potrzebować:

-zegar LCD z osłonką
-2 płytki cynkowe
-2 płytki miedziane
-przewód
-2 rośliny doniczkowe
Potrzebne przedmioty na fotografii
Rozpoczynamy doświadczenie:
Sprawdzamy czy ziemia jest
wilgotna
Podlewamy kwiaty
 Podłączamy czerwony
przewód wyświetlacza LED
(dodatni) do jednej z płytek
miedzianej ostrożnie
przewlekając końcówkę
przewodu przez otwór w
płytce. Delikatnie skręcamy
przewód, by go przymocować.
Następnie podłącz czarny
przewód zegarka (ujemny)
do płytki cynkowej.
Na koniec pozostałe płytki
łączymy przewodem.
Pokazanie wyświetlacza LCD
zegarka podczas pracy.
Końcowy efekt
doświadczenia.
Wykonała:
Dominika Gajda 3c
Download