Pobierz - Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

advertisement
22.06.2011 r.
6 lipca poleje się krew
Pierwszy dzień lata już za nami. Rozpoczynają się ciepłe, przyjemne dni, czas urlopów
i wypoczynku a w szpitalach rodzi się groza. W okresie letnim zawsze brakuje krwi ze
względu na zwiększoną liczbę wypadków i mniejszą liczbę dawców. Skutkiem tego są
opóźniające się zabiegi.
Centrum Onkologii w Bydgoszczy dbając o swoich pacjentów apeluje o pomoc. 6
lipca organizowana jest wielka zbiórka krwi dla osób chorych na nowotwory.
Krwiobus będzie czekał na dawców przed wejściem głównym Centrum 6 lipca 2011
od godz. 8:00 do 13:00.
Od jednego dawcy pobiera się 450 ml krwi pełnej, z której powstają różne preparaty
niezbędne w procesie leczenia. Centrum Onkologii W Bydgoszczy zużywa średnio 250-300
jednostek krwi miesięcznie lub 350-400 jednostek różnych preparatów (osocze, krew, płytki
krwi, krioprecypitat). Przy czym, płytki krwi szczególnie potrzebne są na Oddziale
Chemioterapii i Oddziale Klinicznym Onkologii. Do uzyskania 1 jednostki płytek krwi potrzeba
często 5-6 dawców.
Poszukiwane są wszystkie grupy krwi. Szczególnie istotne natomiast jest pozyskanie grup
rzadkich, czyli Rh ujemnych stanowiących 20% ogółu. Dziś krwi potrzebuje ktoś bliski lub
zupełnie obcy. Jutro możemy potrzebować właśnie my.
Pomóż nam myśleć o innych i odpowiadać na wołanie o pomoc.
Ewa Gralikowska Smejlis
Osoba kontaktowa:
Ewa Gralikowska Smejlis
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
e-mail: [email protected]
tel. (52) 374 32 88, kom. 0 600 144 080
Download