spotkanie klubu honorowych dawców krwi z komendantem

advertisement
POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA
Źródło:
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/klub-honorowych-dawcow/z-zycia-klubu-archiwum/3541,Spo
tkanie-Klubu-Honorowych-Dawcow-Krwi-z-Komendantem.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 13:27
SPOTKANIE KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Z
KOMENDANTEM
W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa.
W tym szczególnym okresie staramy się pamiętać o tych, którzy swoim działaniem udowadniają dużą
wrażliwość na cudze nieszczęścia, a tym samym dają wyraz wspólnoty z wieloma nieznanymi osobiście ludźmi,
którym ich krew posłużyła. W związku z powyższym 25 listopada 2009 r. Komendant Wojewódzki Policji w
Bydgoszczy spotkał się z najbardziej aktywnymi członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWP w
Bydgoszczy. Stworzyło to możliwość wymiany poglądów na temat dotychczasowej działalności klubu.
Osoby najbardziej zaangażowane oraz najczęściej biorące udział w akcjach organizowanych przez klub
otrzymały pamiątkowe albumy. Jeden z członków klubu został wyróżniony przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Na spotkaniu, Zarząd Klubu poinformował o terminach kolejnych zbiórek krwi, które odbędą się: 10 stycznia, 26
marca, 28 maja, 06 sierpnia, 15 października 2010 r. pod hasłem „Daj coś z siebie ...”
opracowała:
Monika Wieczorek Sekretarz Klubu
Film: Robert Pietrzak
Foto: S. Ruge
Autor:
Publikacja:
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download